Prihlásenie dovezeného vozidla

Nákup vozidla v EU a dph
Ak si kupujete auto, ktoré má najazdené menej ako 6000 km alebo je maximálne 6 mesiacov staré, tak je definované ako nové auto.  Ak Vaše kúpené auto spĺňa tieto podmienky a je kupované z jedných z štátov, ktoré sú členom EU tak nemusíte platiť DPH v krajine, ktorej ste ho kúpili. DPH musíte zaplatiť v štáte, v ktorom chcete vozidlo prihlásiť do evidencie.

Za ojazdené auto sa definuje auto, ktoré má najazdené viac ako 6000 km a (nie alebo) je staršie ako 6 mesiacov. Ak si kúpite ojazdení auto od súkromnej osoby, tak nemusíte platiť DPH. Pri kúpe ojazdeného vozidla od predajcu automobilov (nesúkromnej osoby), musíte zaplatiť DPH, ktoré je platné v rámci daného štátu. DPH platíte samozrejme len raz, čiže na Slovensku už DPH neplatíte.

Pri nákupe vozidla z krajín mimo EU dovozca musí zaplatiť okrem DPH aj clo.

Na čo treba myslieť pri kúpe vozidla zo zahraničia:

 • Musíte mať kúpno-predajnú zmluvu, faktúru poprípade darovaciu zmluvu
 • Technický preukaz vozidla
 • Platnú technickú a emisnú kontrolu
 • Auto treba odhlásiť z evidencie v danej krajine (na dopravnom inšpektoráte). Po tomto úkone dostanete doklad o ohlásení z evidencie.
 • V krajine, ktorej auto kupujete je nutné si vybaviť prevodové značky. Ich platnosť býva rôzna. Pri platnosti menšej ako 15 dní, by som odporúčal jej predĺženie, pretože prihlásenie vozidla na Slovensku je zdĺhavá záležitosť. Ak Vám vyprší platnosť prevodových značiek tak si musíte doplatiť 33€ alebo dotiahnuť (na vozíku).Súčasťou prevodových značiek je aj poistenie vozidla.
 • Vozidlo si treba poriadne preveriť – nástroje na overenie vozidla cez internet.

Úkony, ktoré je potrebné vykonať na Slovensku:

 • Preklady dokladov, to znamená úradný preklad technického preukazu, potvrdenie o odhlásení vozidla a STK/EK.
 • Kontrola originality (či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach) . Od 1.1.2008 sa kontrola originality vykonáva na všetkých vozidlách dovezených zo zahraničia.
 • Technická a emisná kontrola – musíte absolvovať tieto kontroly najneskôr v deň, kedy končí ich platnosť.
Na dopravný inšpektorát treba doložiť:

 • Vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie.
 • Osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy.
 • Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia (dovezeného) vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla.
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – Vypočítať PZP online.
 • Platný doklad totožnosti.
 • Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
 • Ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená).
 • Ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC (§ 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla.
 • Možné požiadať o zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní za poplatok vo výške 30 €.
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. Pre viac informácii o správnom poplatku platnom od 1.2.2017 kliknite sem.

prihlásenie dovezeného auta

Zdroje:

Minv.sk

Slovensko.sk

 

4 komentárov na článok “Prihlásenie dovezeného vozidla

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíťe s používaním Cookies. Viac informácii

Nastavenie cookies na tejto stránke je nastavené na "Povoliť cookies". aby Vám návšteva tejto stránky priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Keď budte ďalej pokračovať pri používaní tohto webu bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknutím na "Súhlasím", dávate k spracovaniu cookies súhlas.

Zatvoriť