Prihlásenie dovezeného auta

Ako prihlásiť vozidlo dovezené zo zahraničia?

Nákup vozidla v EU a dph:
Ak si kupujete auto, ktoré má najazdené menej ako 6000 km alebo je maximálne 6 mesiacov staré, tak je definované ako nové auto. Ak Vaše kúpené auto spĺňa tieto podmienky a je kupovené z jedných z štátov, ktoré sú členom EU tak nemusíte platiť DPH v krajine, ktorej ste ho kúpili. DPH musíte zaplatiť v štáte, v ktorom chcete vozidlo prihlásiť do evidencie.

Za ojazdené auto sa definuje auto, ktoré má najazdené viac ako 6000 km a (nie alebo) je staršie ako 6 mesiacov. Ak si kúpite ojazdení auto od súkromnej osoby, tak nemusíte platiť DPH. Pri kúpe ojazdeného vozidla od predajcu automobilov (nesúkromnej osoby), musíte zaplatiť DPH, ktoré je platné v rámci daného štátu. DPH platíte samozrejme len raz, čiže na Slovensku už DPH neplatíte.

Pri nákupe vozidla z krajín mimo EU dovozca musí zaplatiť okrem DPH aj clo.

Na čo treba myslieť pri kúpe auta zo zahraničia:

 • Musíte mať kúpno-predajnú zmluvu, faktúru poprípade darovaciu zmluvu
 • Technický preukaz vozidla
 • Platnú technickú a emisnú kontrolu
 • Auto treba odhlásiť z evidencie v danej krajine (na dopravnom inšpektoráte). Po tomto úkone dostanete doklad o ohlásení z evidencie.
 • V krajine, ktorej auto kupujete je nutné si vybaviť prevodové značky. Ich platnosť býva rôzna. Pri platnosti menšej ako 15 dní, by som odporúčal jej predĺženie, pretože prihlásenie vozidla na Slovensku je zdĺhavá záležitosť. Ak Vám vyprší platnosť prevodových značiek tak si musíte doplatiť 33€ alebo dotiahnuť (na vozíku).Súčasťou prevodových značiek je aj poistenie vozidla.

Úkony, ktoré je potrebné vykonať na Slovensku:

 • Preklady dokladov, to znamená úradný preklad technického preukazu, potvrdenie o odhlásení vozidla a STK/EK.
 • Kontrola originality (či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach) . Od 1.1.2008 sa kontrola originality vykonáva na všetkých vozidlách dovezených zo zahraničia.
 • Technická a emisná kontrola – musíte absolbovať tieto kontroli najneskôr v deň, kedy končí ich platnosť.
 • Obvodný úrad – Ak máte COC, čo znamená, že vozidlo je spôsobilé na jazdu v nejakom inom štáte v rámci EU, tak nasledujúce kroky nemusíte vykonávať. Stačí Vám schválenie COC na obvodnom úrade, ktoré stojí 106€.

Na obvodný úrad musíte priniesť tieto doklady:

 • Doklad o nadobudnutí vozidla – rozumie sa tým faktúra respektíve kúpna/darovacia zmluva.
 • Kontrola originality – či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach (najviac 15 dní starý).
 • Platný protokol o technickej a emisnej kontrole (najviac jeden mesiac starý).
 • Osvedčenie o evidencii.
 • Protokol o skúškach vozidla, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená.
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
TIP
Pri prepise respektíve pri prihlásení vozidla musíte predložiť bielu kartu a doklad o zaplatení PZP. Na tomto odkaze si môžete vypočítať cenu PZP pre Vaše vozidlo vybrať si tú najlepšiu ponuku.

Na dopravný inšpektorát treba doložiť:

 • Vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie.
 • Osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla.
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • Platný doklad totožnosti.
 • Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
 • Ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená).
 • Osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km).
 • Možné požiadať o zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní za poplatok vo výške 30 €.
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. Pre viac informácii o správnom poplatku platnom od 1.2.2017 kliknite sem.

Posledným krokom je opäť návšteva technickej a emisnej kontroly a to z dôvodu vydania nálepiek. Cena sa pohybuje okolo 20€.
Prihlásenie dovezeného auta

Zdroj: Minv.sk

4 komentárov na článok “Prihlásenie dovezeného auta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíťe s používaním Cookies. Viac informácii

Nastavenie cookies na tejto stránke je nastavené na "Povoliť cookies". aby Vám návšteva tejto stránky priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Keď budte ďalej pokračovať pri používaní tohto webu bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknutím na "Súhlasím", dávate k spracovaniu cookies súhlas.

Zatvoriť