PZP Wüstenrot – výpočet ceny, informácie o balíčkoch poistenia, pripoistenia a zľavách

Wüstenrot poisťovňa, a.s. je spoločnosť pôsobiaca na Slovensku už od roku 1994, vtedy ešte prostredníctvom spoločnosti Univerzálna banková poisťovňa. Patrí do nemecko-rakúskej finančnej skupiny Wüstenrot.

Wüstenrot poisťovňa v máji 2004 revolučnú novinku. Ako prvá zaviedla na slovenský trh povinného zmluvného poistenia kategorizáciu automobilov podľa výkonu motora.

Limity krytia PZP

 • 5 000 000 € za škodu, ktorá vznikla na zdraví a nákladoch pri usmrtení, a to bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
 • 1 000 000 € za škodu, ktorá vznikla poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, a to bez ohľadu na počet poškodených, za účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov z povinného zmluvného poistenia a za ušlý zisk.

Zľavy a výhody poistenia

 • Jednoduchý a prehľadný sadzobník– okamžite zistíte kategóriu pre vaše vozidlo a výšku vášho poistného.
 • Vernostné zľavy pre klientov Wüstenrot poisťovne alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne vo výške 5 alebo 10 % podľa počtu uzavretých zmlúv.
 • Poistenie prívesu už za 9 eur až do hmotnosti 3 500 kg . Podmienkou je uzatvorené povinné zmluvné poistenie na motorové vozidlo v tejto poisťovni.
 • Nadštandardné asistenčné služby pre každého zadarmo.
 • Bonus 5 % – zľava pre klientov bez poistnej udalosti ako dodatočná zľava nad rámec uplatňovaných zliav.
 • Aj pre motocykle s výhodnou sadzbou podľa výkonu motora.

Pripoistenia

 • Úrazové pripoistenie AUTO I (pripoistenie osôb prepravovaných poisteným vozidlom). Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti úrazom osôb prepravovaných poisteným vozidlom / motocyklom uvedeným v poistnej zmluve.
  • Poistná suma: 35 000 €
  • Ročné poistné: 34€
 • Úrazové pripoistenie AUTO II (pripoistenie osôb prepravovaných vo vozidle vedenom poistenou osobou). Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti úrazom osôb prepravovaných poisteným vozidlom / motocyklom uvedeným v poistnej zmluve.
  • Poistná suma závisí od kategórie vozidla, ktoré poistený vodič riadi v čase vzniku poistnej udalosti.
  • Poistná suma pre vozidlá kategórie M1 alebo N1: 35 000 €
  • Poistná suma pre vozidlá kategórie L (motocykle alebo štvorkolky): 10 000 €
  • Ročné poistné: 44€
 • Úrazové pripoistenie AUTO I + II – Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti úrazom osôb prepravovaných poisteným vozidlom / motocyklom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy a / alebo osôb prepravovaných vo vozidle / motocykli vedenom poistenou osobou.
  • AUTO I: 35 000 €
  • AUTO II:
   • Poistná suma pre vozidlá kategórie M1 alebo N1: 35 000 €
   • Poistná suma pre vozidlá kategórie L (motocykle alebo štvorkolky): 10 000 €
  • Ročné poistné: 54€
 • Pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ – právna ochrana a presadzovanie oprávnených právnych záujmov poistenej osoby v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla, ktorého evidenčné číslo vozidla je uvedené v poistenej zmluve a poistenej osoby vodiča pri vedení akéhokoľvek motorového vozidla v trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody.
Asistenčné služby na území Slovenskej republiky a Českej republiky
 1. Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade dopravnej nehody
 2. Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade poruchy
 3. Pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade dopravnej nehody
 4. Pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade poruchy
 5. Krádež vozidla
 6. Strata kľúčov od vozidla
 7. Zámena paliva v nádrži vozidla, vyčerpanie paliva
 8. Defekt pneumatiky vozidla
 9. Pomoc pri zdokumentovaní dopravnej nehody
Asistenčné služby v prípade poistnej udalosti, ktorá vznikla v zahraničí
 1. Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade dopravnej nehody
 2. Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade poruchy
 3. Pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade dopravnej nehody
 4. Pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade poruchy
 5. Krádež vozidla
 6. Strata kľúčov od vozidla
 7. Zámena paliva v nádrži vozidla, vyčerpanie paliva
 8. Defekt pneumatiky vozidla
 9. Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
 10. Vyradenie vozidla z evidencie a jeho zošrotovanie
 11. Zaistenie náhradných dielov pre opravu
 12. Finančná tieseň poisteného
 13. .Cesta náhradného vodiča k vozidlu
 14. Odovzdanie odkazu blízkej osobe
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. – informácie a kontakt

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Grösslingova 77,
824 68 Bratislava

Tel.: 0850 60 60 60
Tel. (zo zahraničia): +421 2 33 06 88 00
E-mail: infosporitelna@wuestenrot.sk

Wüstenrot PZP

Zdroj: https://www.wuestenrot.sk/povinne-zmluvne-poistenie/

4.8/5 - (10 votes)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *