Podmienky používania ( Terms of Service )

Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webovej stránky https://prihlasenieauta.sk (ďalej len „webovej stránky“). Používateľ svojou návštevou a používaním webovej stránky potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

Prevádzkovateľ webovej stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania a to aj bez upozornenia. Aktuálne podmienky používania nájdete na webovej stránke https://prihlasenieauta.sk/podmienky-pouzivania. Ste zodpovední za preštudovanie si všetkých podmienok používania webovej stránky. Prevádzkovateľ webovej stránky je Ing. Michal Hrašna; Chtelnica, Kúria 860/61 IČO:51015081 DIČ:1123658866, živnostenský register č. 230-19825.

Ak nesúhlasíte s podmienkami, nepoužívajte túto webovú stránku.

Každý používateľ webovej stránky je povinný používať webovú stránku výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v podmienkach.

Právna zodpovednosť

Zverejnené informácie poskytuje prevádzkovateľ bez záruky správnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím, kopírovaním, sťahovaním, kopírovaním alebo zneužitím informácií a materiálov uverejnených na tejto webovej stránky. Všetky informácie na webovej stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.

Príspevky používateľov

Každý používateľ webovej stránky nesie plnú právnu zodpovednosť za svoje publikované príspevky, názory, podnety a vyjadrenia, ktoré používateľ zverejní v častiach webovej stránky, určených na diskusiu (príspevky pod článkami, fórum…). Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.
Za všetky príspevky používateľov tejto webovej stránky prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, nakoľko nedokáže zaručiť ich legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť a aktuálnosť. Pre zmazanie anonymného komentáru pod článkami alebo v časti fórum, napíšte požiadavku na info@prihlasenieauta.sk

Odkazy na webové stránky tretích osôb

Na webových stránkach môžete nájsť odkazy na webové stránky tretích osôb, ktoré nie sú pod kontrolou prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nenesieme žiadnu zodpovednosť a neručí za informácie alebo materiály sprístupnené na takýchto webových stránkach tretích osôb.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ na stránke nespracováva žiadne osobné údaje. Všetky formuláre na stránke sú nastavené tak, aby nevyžadovali od návštevníkov žiadne osobné údaje.

Cookies

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Na webové stránky https://prihlasenieauta.sk tiež umiestnujeme cookies našich partnerov Google Analytics, ktoré sú určené pre anonymú analýzu návštevnosti webových stránok.

Právo zmeny webovej stránky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to aj bez oznámenia.