Najlacnejšie PZP – kalkulačka a porovnanie cien z 11 poisťovní naraz

Kalkulačka povinného zmluvného poistenia Vám porovná ceny a vypočíta najlacnejšie online PZP z 11 poisťovní naraz

Aké má výhody porovnanie PZP cez internet?

Výpočet PZP pre Vaše vozidlo zaberie len pár minút, nemusíte nikam chodiť, dokonca Vám kalkulačka (odkaz nájdete na začiatku stránky) porovná a vypočíta ceny povinného zmluvného poistenia z 11-tich poisťovní naraz. Vy rozhodujete, či si PZP vyberiete alebo nie. Nieje na Vás žiadny nátlak a jednoducho môžete formulár zavrieť, keď sa Vám ponuka nebude páčiť. Poistenie vybavíte behom 15 minút a nemusíte zabíjať čas v pobočkách poisťovní. Niektoré poisťovne ponúkajú viacej balíčkov poistenia vozidla, preto sa ceny môžu líšiť aj vrámci rovnakej poisťovne.Pri výbere PZP je nutné pozrieť si aj služby, ktoré sa poisťovňa zaväzuje vykonať uzatvorením poistnej zmluvy. Lacné PZP teda nemusí automaticky znamenať najvýhodnejšie. Cena povinného zmluvného poistenia záleží aj od balíčkov pripoistenia (napríklad proti živlom, zvery, čelného skla…).

Dokumenty, ktoré po uzatvorení poistenia dostanete

 • Biela karta: platí vrámci územia Slovenskej republiky. Ak Vás príslušný policajný orgán vyzve na predloženie bielej karty, ste povinný mu ju predložiť. Taktiež sa bielou kartou preukazujete pri prípadnej dopravnej nehode ostatným účastníkom nehody.
 • Zelená karta: potrebná mimo územia Slovenskej republiky (v krajinách, ktoré patria do systému zelenej karty). To, čo platí o bielej karte na Slovensku, platí o zelenej karte v zahraničí. To znamená, že ak Vás príslušný policajný orgán vyzve k predloženiu zelenej karty, ste povinný mu ju predložiť. Systém zelenej karty je založený na tom, aby ste nemuseli zakladať poistenie vozidla v každej krajine, ktorú navštívite.
 • Poistnú zmluvu

Akú výšku škody poisťovňa nahradí v prípade škodovej udalosti?

Maximálna výška náhrady škody je závislá od limitu poistného plnenia, ktorý máte dojednaný v poistnej zmluve. Poistné krytie je spravidla s limitom 5.0 mil. € pri škodách na zdraví (buď na každého zúčastneného alebo bez ohľadu na počet zranených) a pri škodách na majetku a ušlom zisku s limitom od 1.0 mil. € a vyšším v závislosti od poisťovne. Zvýšený limit krytia na sa odporúča najmä vozidlám, ktoré často jazdia do zahraničia.

Poznámka: limit poistného plnenia – najvyššia možná hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti.

Povinné zmluvné poistenie a spoluúčasť

Niektoré poisťovne ponúkajú výhodnejšie ceny zákonného poistenia vozidla na základe dohodnutej spoluúčasti. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na škode. V prípade škodovej udalosti, poisťovňa hradí poškodenému celú škodu, ale následne poisťovňa žiada od svojho klienta na preplatenie určitej sumy, podľa dohodnutej spoluúčasti, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve.
Spoluúčasť môže byť vyjadrená pevnou sumou (napríklad spoluúčasť do výšky 500€) alebo percentuálne (napríklad spoluúčasť do výšky 10% z celkovej škody).

Kedy poistenie zodpovednosti zaniká?

 • zánikom motorového vozidla,
 • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,
 • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,
 • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
 • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (prepis vozidla z leasingu na majiteľa).

V prípade vzniku týchto udalostí ste povinný informovať poisťovňu.


Ak ste za PZP nezaplatili do 1 mesiaca od dátumu splatnosti, PZP zanikne po uplynutí tejto lehoty (ak nieje v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota). Ak Vám poistenie zodpovednosti zaniklo kvôli neplateniu poistného, poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia ste povinný uzavrieť poistnú zmluvu s doterajšou poisťovňou. Ak si v tejto situácii uzatvoríte poistnú zmluvu s inou poisťovňou je táto zmluva neplatná.

Do kedy musíte oznámiť poisťovni vznik škodovej udalosti?

 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR,
 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR.

Oznámenie ste povinný podať v písomnej forme. Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno tieto lehoty primerane predĺžiť. Po oznámení vzniku škodovej udalosti ste povinný postupovať podľa pokynov poisťovne v ktorej máte vozidlo poistené.

porovnanie PZPAko zmeniť poisťovňu? 

Ak nie ste spokojný, môžete v danej spoločnosti poistnú zmluvu vypovedať a prejsť k inej poisťovacej spoločnosti. Toto neplatí v prípade, ak máte do konca poistnej zmluvy šesť a menej týždňov, čiže vypovedať zmluvu môžete najneskôr 6 týždňov pred koncom zmluvy. Nemôžete mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie 2-krát a to aj v prípade ak sa jedná o rovnakú spoločnosť. Ak máte uzatvorené PZP na kalendárny rok, čas na zmenu poisťovne máte do 18. novembra. Ľudia, ktorým sa poistné obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, sa môžu pre zmenu rozhodnúť vždy najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Výpoveď zmluvy musíte pôvodnej poisťovni doporučiť do tohto termínu. Ak to nestihnete, zostanete poistený v rovnakej poisťovni celý nasledujúci rok.
Zmluva s poisťovňou, sa nedá zrušiť nezaplatením poistného. V prípade, ak zmluvu pôvodnej poisťovni nevypovedáte a poistíte sa v inej poisťovni, budete musieť zaplatiť poistné aj v pôvodnej poisťovni. Po zániku PZP ste povinný odovzdať poisťovni potvrdenie o o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

Overenie platnosti PZP

Platnosť poistnej zmluvy si môžete overiť prostredníctvom nástroja pre overenie PZP. Po uzatvorení PZP, môžete zadať svoje evidenčné číslo vozidla (EČV) a nastaviť aktuálny dátum a nástroj by vám mal ukázať aktuálnu poistnú zmluvu. Nástroj môžete využiť aj napríklad v prípade škodovej udalosti, kedy vinník nehody odišiel z miesta činu. Stačí Vám vedieť evidenčné číslo vozidla (ŠPZ).

Najlacnejšie PZP – kalkulačka a porovnanie cien z 11 poisťovní naraz
5 (100%) 18 hlasov

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíťe s používaním Cookies. Viac informácii

Nastavenie cookies na tejto stránke je nastavené na "Povoliť cookies". aby Vám návšteva tejto stránky priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Keď budte ďalej pokračovať pri používaní tohto webu bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknutím na "Súhlasím", dávate k spracovaniu cookies súhlas.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Zatvoriť