Registračná daň: správny poplatok za prihlásenie (prepis) vozidla | Výpočet poplatku 2018

Výsledkom úpravy ceny za prihlasovanie nového vozidla je evidentné navýšenie ceny pre vozidlá z väčším výkonom, avšak pri výkone do 176kw ušetríme (výnimkou sú samozrejme vozidlá do 80kw, kde poplatok zostáva rovnaký). Najviac zvýhodnené sú staršie vozidlá s nižším výkonom. Nové poplatky platia pre motorové vozidlá kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie).

Po novom môžete ušetriť, alebo môžete zaplatiť až dvojnásobok! Dajte nám vedieť, či sa Vám táto zmena páči alebo nie.Registračná daň

Poznámka: Na internete nájdete aj iný cenník, avšak správny je ten, ktorý sa uvádza na našej stránke. Zdrojom cenníka je stránka nrsr.sk ( Národná rada Slovenskej republiky ) a odkaz na celé znenie zákona nájdete na konci článku.

Poznámka 2: K nasledujúcim cenám je nutné pripočítať 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ (ŠPZ), okrem prípadu, keď prihlasujete vozidlo v rámci okresu, kedy sa EČV(ŠPZ) nemení.

Poznámka 3: Správny poplatok sa platí len pri prihlasovaní vozidla, pri odhlasovaní sa nič neplatí.

VýkonNový poplatokPôvodný poplatokRozdiel
do 80 kW (vrátane)33 eur33 eur0 eur
od 80 do 86 kW (vrátane)90 eur167 eur– 77 eur
od 86 do 92 kW (vrátane)110 eur217 eur– 107 eur
od 92 do 98 kW (vrátane)150 eur267 eur– 117 eur
od 98 do 104 kW (vrátane)210 eur327 eur– 117 eur
od 104 do 110 kW (vrátane)260 eur397 eur– 137 eur
od 110 do 121 kW (vrátane)360 eur477 eur– 117 eur
od 121 do 132 kW (vrátane)530 eur657 eur– 127 eur
od 132 do 143 kW (vrátane)700 eur787 eur– 87 eur
od 143 do 154 kW (vrátane)870 eur957 eur– 87 eur
od 154 do 165 kW (vrátane)1100 eur1157 eur– 57 eur
od 165 do 176 kW (vrátane)1250 eur1397 eur– 147 eur
od 176 do 202 kW (vrátane)1900 eur1697 eur+ 203 eur
od 202 do 228 kW (vrátane)2300 eur2047 eur+ 253 eur
od 228 do 254 kW (vrátane)2700 eur2467 eur+ 233 eur
od 254 kW3900 eur2997 eur+  903 eur

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vykonanie zmien a vydanie príslušných dokladov, t. j. osvedčenie o evidencii časť II, štandardné vydanie osvedčenia o evidencii časť I a doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu.
Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o urýchlené vydanie osvedčenie o evidencii časť I do dvoch pracovných dní, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 68a písm. c) sadzobníka vo výške 30 €.

Pri starších vozidlách sa po novom berie do úvahy aj takzvaný vekový koeficient. Výsledná suma, ktorú zaplatíte bude VÝKON VOZIDLA * VEKOVÝ KOEFICIENT.  Pri starších vozidlách sa aplikuje pravidlo, že najmenšia zaplatená suma je 33€ a to aj v prípade, ak vypočítaná registračná daň zo vzorca je menšia ako 33€.

Pred samostatným prihlásením vozidla, musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Porovnajte si ceny PZP z 11 poisťovní naraz a vyberte si sami tú najlepšiu ponukuV cenách poistenia sú už započítané všetky dostupné zľavy, doklady vám prídu najskôr na e-mailovú adresu, neskôr aj poštou. Pri prihlasovaní vozidla Vám stačí vedieť číslo poistnej zmluvy, ktoré nájdete v emaile. Uzatvorte si najlacnejšie PZP online do 5 minút. KLIKNITE SEM pre viac informácií.

Výšku registračného poplatku si môžete jednoducho vypočítať pomocou našej kalkulačky:

Poznámka: Vypočítaná suma je bez zaokrúhlenia.

Poznámka 2: Vek vozidla znamená dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby).
Vekové koeficienty:

Vek vozidlaKoeficient násobenia
Prvá evidencia1
Do 1 roka0,82
Do 2 rokov0,68
Do 3 rokov0,56
Do 4 rokov0,46
Do 5 rokov0,38
Do 6 rokov0,32
Do 7 rokov0,26
Do 8 rokov0,23
Do 9 rokov0,19
Do 10 rokov0,16
Do 11 rokov0,14
Do 12 rokov0,12
Do 13 rokov0,10
Do 14 rokov0,09
Do 15 rokov0,08
Do 16 rokov0,07
Nad 16 rokov0,06

Príklady:

 • Za vozidlo ktoré má výkon od 176 do 202 kW a od prvej evidencie uplynulo viac ako 3 roky a zároveň menej ako 4 roky zaplatíte 1900 * 0,46= 874€.
 • Pri prvej evidencii vozidla ktoré má výkon napríklad 80kW zaplatíte 33*1= 33€.
 • Za vozidlo ktoré má výkon napríklad 110kW a od prvej evidencie uplynulo viac ako 6 rokov a zároveň menej ako 7 rokov zaplatíte 260 * 0,32= 67,5€.

Tip: Zľava na technickú a emisnú kontrolu a veľa ďalších zliav ako napríklad kompletné prezutie pneumatíkvýmena olejakompletné čistenie interiéru a omnoho viac. Pre viac informácií kliknite SEM.

Ako ušetriť na správnych poplatkoch?

Na správnych poplatkoch môžete ušetriť70€! Podmienkou je však elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostným osobným kódom – BOK a kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP. Pre využitie tejto zľavy sa musíte prihlásiť pomocou elektronického občianskeho preukazu na ústrednom portáli verejnej správy – https://www.slovensko.sk. Následne kliknete na záložku “Doprava”, po kliknutí sa vám zobrazí možnosť “Evidencia vozidiel”. Návod, ako vyplniť žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla nájdete na tomto odkaze.

Upozornenie: prvé prihlásenie vozidla do evidencie môže vykonať len importér / predajca motorových vozidiel, ktorý je registrovaný v Národnej evidencii vozidiel.

Ako vypočíta zľava pri platbe cez internet?

K poplatku, ktorý vám vyšiel vynásobením výkonu vozidla a vekového koeficientu vozidla (z kalkulačky hore) prirátate 33€ za vydanie 2 ks plechových tabuliek (EČV) a následne odrátate 50% z tejto sumy. Najviac však 70€minimálny poplatok zostáva 33€.

Chcete ušetriť aj na povinnom zmluvnom poistení? Porovnajte si ceny PZP z 11 poisťovní naraz. V cenách poistenia sú už započítané všetky dostupné zľavy!

Kalkulačka pre výpočet správneho poplatku, pri platbe cez internet:

Poznámka: Vypočítaná suma je bez zaokrúhlenia.

Poznámka 1: v tejto kalkulačke je zahrnutý poplatok za vydanie 2 ks plechových tabuliek TEČ (EČV). Pri prepise vozidla v okrese preto musíte od výslednej sumy odpočítať 16,5€. Pri prepise vozidla z okresu do okresu je údaj z kalkulačky správny.

Poznámka 2: správny poplatok, pri platbe cez internet je od 1.2.2018 možné zaplatiť aj kartou.

Tip: Hľadáte výhodné havarijné poistenie pre Vaše nové auto? Porovnať si ceny z 8 poisťovní naraz a vyberte si sami tú najlepšiu ponuku. Pre viac informácií kliknite TU.

Zvýhodnená registračná daň:

1. Zvýhodnené budú vozidlá s alternatívnym pohonom. Registračný poplatok týchto vozidiel je znížený  o 50%. Najviac však na 33€. Medzi tieto vozidlá patria:

 • hybridné motorového vozidlá,
 • hybridné elektrické vozidlá,
 • motorové vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),
 • motorové vozidlá s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • motorové vozidlá na vodíkový pohon.

V prípade hybridného motorového vozidla, ktoré má dva motory sa výkon týchto motorov sčítava.

Príklad: Vaše vozidlo má 100 kw a nie je staršie ako 1 rok. To znamená 210 * 0,82=  172,2€. Po aplikovaná zľavy 50% pre vozidlá s alternatívnym pohonom to je 86,1€.

2. Znížený poplatok pre zdravotne ťažko postihnutých:

Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50%, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Ak je držiteľ vozidla osoba uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW sa registračný poplatok zníži. Najviac však na 33 eur. Pri zápise držiteľa je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Oslobodenie:

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prepis vozidla od 1.2.2017

Zníženie registračného poplatku pri prvom prihlasovaní vozidla  (výnimkou sú vozidlá s vysokým výkonom) určite oceníte, avšak negatívna zmena nastáva pri prepise vozidla.  Po novom od 1.2.2017 platíme registračný poplatok aj pri prepise vozidla. Za prepis vozidla zaplatíte rovnakú sumu ako pri prvej registrácii vozidla.

Viac informácií o prepise vozidla, platných aj pre rok 2018 nájdete v článkoch:

Zdroj: 

Národná rada Slovenskej republiky: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6080

Poznámka : ďakujeme užívateľovi cerepce, ktorý nás v komentároch upozornil na nesprávnosť cenníka registračných poplatkov.

UPOZORNENIE: Uvedené výpočty majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Registračná daň: správny poplatok za prihlásenie (prepis) vozidla | Výpočet poplatku 2018
4.9 (98.16%) 76 hlasov

151 komentárov na článok “Registračná daň: správny poplatok za prihlásenie (prepis) vozidla | Výpočet poplatku 2018

 • 20. novembra 2016 o 20:19
  Permalink

  Čo sú sfetovaní? To nie je normálne! Podľa mňa sú tie cifry celkom prešvihnuté už teraz!! Aj tak všetci vieme kde tie peniaze skončia.. A načo je to vlastne dobré? Aby odradili ľudí kupovať výkonné autá? Prevencia proti nehodám je podľa môjho názoru zakázať vyrábať slabé motory… Otázka na zamyslenie: koľko nehôd za posledný rok bolo zapríčinenych tým,že výkonné auto nestihlo predbiehaci manéver??

  Odpovedať
  • 20. novembra 2016 o 21:46
   Permalink

   No to je teda otázka. Keď budú sa vodiči správať podľa zákona a hlavne podľa zdravého rozumu tak sz predbiehací manéver vždy stihne a to i s motorom 1.2 htp

   Odpovedať
   • 20. novembra 2016 o 23:25
    Permalink

    To nie je tak celkom pravda. Občas sa stane že ti niečo vybehne zo zákruty. A namiesto kamióna sú napríklad tie kamióny dva..
    A na druhej strane mi určite dá väčšina z vás za pravdu, že s HTP si netreba začínať a uz vôbec nie obiehať. Ale to už odbočujeme od témy..

    Podľa môjho názoru sú proste tie cifry v spodnej polovici tabuľky prehnané nehorázne.

    Odpovedať
    • 21. novembra 2016 o 16:44
     Permalink

     Tak tu sa zamyslite všetci.nemalo by sa predbiehať tesne pred zákrutou a nič nevybehne.skôr treba dať pozor na arogantných vodičov v silných autách ktorým smerovka nič nehovorí a myslia si,že su bohom na ceste.nemám výkonné auto,ale na to čo potrebujem mi octavia1,9TDi ktorá má 81 kw úplne stačí.

     Odpovedať
   • 8. marca 2017 o 22:22
    Permalink

    HTP=hovno to pojde, a 4a v aute dokonca, neobehne ani naložený nákladák, a preto čim via kw oto bezpečnejší manéver … A otom niet pochybu 😂

    Odpovedať
  • 22. novembra 2016 o 7:24
   Permalink

   A potom už tým mladým zbohatlíkom nebude rady na cestách najskôr nech sa naučia jazdiť na1,2 htp čkach a potom nech si kúpi aj 300kw stroj

   Odpovedať
   • 30. januára 2017 o 18:24
    Permalink

    ach ty retard, holub sprosty.. nie kazdy sa chodi vyjasit na aute.. niekto taha prives, karavan alebo vlecku alebo ma pickup na pracu, alebo osem miestne auto kde ti 60kw na dialnici nestaci! a nie kazdy je odkazany tlacit sa v daewoo tico, za to ze chcem slusne auto na ktorom sa dobre jazdi budem platit statu!! to ze starsi ludia v DE maju 150+ konove bmw je v poriadku, urcite su to blazni.. chod si dat horalku s vypni pc…

    Odpovedať
  • 29. decembra 2016 o 16:59
   Permalink

   Zavidia ludom vykonne auta, otrok ma chodit na 1.2 htp, to by chceli oni a sami sa budi vyvazat na autach od 230 kw hore aby nikto na nich nemal.Ale vidim riesenie, kupit si firmu za 500 eur v cz ,tam si to prihlasim a budem mat kludnu hlavu ze prachy usetrene a ziadny zlodej neuziva si za moje prachy

   Odpovedať
   • 8. augusta 2017 o 20:36
    Permalink

    ? naco firmu v CR? staci znameno kto ti da potvrdene o pobytu a tu auto prihlasi za 1000kc lol?…500eu nvm skadial to ludia maju

    Odpovedať
  • 9. februára 2017 o 0:56
   Permalink

   Odpoviem ti protiotázkou. Koľko mladých vodičov, ktorý nezvládli riadenie následkom vysokej rýchlosti pretože precenili svoje schopnosti ktoré ešte nemajú a usmrtili nevinných ľudí alebo seba? Na tvoj nezmysel, že mali by zakázať vyrábať slabé motory sa ani inak reagovať nedá. Radšej by som navrhol aby sopľakom čo práve dostali vodičské oprávnenie obmedzili povolenú rýchlosť počas doby troch rokov na 50 km/h. To by podľa mňa malo zmysel a zachránilo by to nejeden ľudský život.

   Odpovedať
   • 8. marca 2017 o 22:25
    Permalink

    Ano po dialnici alebo na cesteb1.triedy 50 …….. No comment 😂😂😂

    Odpovedať
   • 16. marca 2017 o 8:51
    Permalink

    Prosím prestaňte tu všetci piť zbytočná diskusia o debilitách. Keď niekto bude dementný tak je jedno či má 1kw alebo 1000kw zabije sa na aute a bodka ! Potom dajú so správ, “Bol to taký dobrý chlapec nič nikomu neurobil… … akurát že mal auto v 150 omotané okolo stromu…. ”
    Ja čo vídavam na cestách je skôr prípad vyťuňeňých, polorozpadnutých, hrdzavých, so spojlermi autá typu 18roč Golf s výkonom 50kw kde ten “ťúňiňg” stál aspoň 3x toľko ako celé auto a myslia si že majú formulu alebo Bugatti, toto sú postrach všetkých ciest, smerovky nefungujú, nepredpisové svetlá a neviem čo ešte…
    Toto vôbec nie je o výkone auta ale rozume, resp.nerozume ľudí. Lopaty zostanú lopatami a normálny normálnymi…

    Odpovedať
    • 8. augusta 2017 o 20:42
     Permalink

     18 rocne auto nefunguju smerovky a rozpadnute? sa jebni po hlave lol to neni skoda 1000 alebo auto co ma 40 rokov… auto ktore je udrzovane ti priemerne vydrzi 30 rokov nvm co tu meles vsetkych do jedne kopy ale to su typicky hlupaci co jazda v meste 30 a mimo 70 a zdrzuju premavku v lavych pruhoch potom su nehody,vypicenym okuliarnikom by som ani vodicak nedal do ruky…to skor nadavaj tym ktory maju seriovku a su radi ze vedia co tankuju a kedy vymenit olej,tuningary sa o auta staraju a cistia;….skor pohnytte seriovky vypicene pre dochodcov 60 rokov ktory raz za rok naleju olej a maju v pici…

     Odpovedať
     • 15. februára 2018 o 10:19
      Permalink

      Hovno vies o tuneroch ty chudak, nikdy si nemal poriadne auto, poniektory 60 rocny jazdia lepsie ako ty, ty nula jedna, jazda podla pravidiel je podla teba zrdzovanie premavky, potom vecer si v spravach, ako si zabil kamosa, co sedel nepriputany vedla teba a ty si este nadychal, ty luzer, tak nevyskakuj, lebo kto vysoko skace tvrdo pada.

     • 1. augusta 2018 o 12:39
      Permalink

      Si riadny dement ze dochodcovia a okuliarnici

   • 30. júla 2018 o 9:58
    Permalink

    Ty si jaky múdry.. Až mi je z teba zle..

    Odpovedať
  • 16. mája 2017 o 11:31
   Permalink

   Prosim Vás čo tady motáte o prevencii nehôd a predbiehacích manévroch…. To ste ako na to prišli že to je dôvod poplatkov ???… Veď to je iba obyčajná zlodejina od súdruha Fica a jeho družiny. Inak povedane daň zo závisti. Keď niekto vyčnieva z rady poslušných ovečiek, treba ho hneď ošlkbať… typicke pre vyje…ých ľavičiarov….

   Odpovedať
   • 1. augusta 2017 o 12:50
    Permalink

    Hlava sa mi krúti z väčšiny komentov a nechápem ako môžu doslova psychopati vlastniť vodičský preukaz. Dôsledky vidíme denne v TV novinách. Jazdím vyše 50 rokov, z toho prevažnú väčšinu ako vodič
    busu a to bez jedinej nehody a pokuty. Dnes sa bojím sadnúť do auta, že sa stretnem s opilcom, alebo hazardérom jazdiacim v protismere. Pre mňa sú aj vždy boli paragrafy v dopr. vyhláške “písmo sväté”.
    Toto však neplatí hlavne pre väčšinu vodičov SUV-čiek. Na ceste kde je najvyššia povolená rýchlosť 90km/hod, ktorú striktne dodržiavam ma predbehne skoro všetko čo je drahšie a väčšie od KIA RIO, samozrejme bez smerovky a s pohŕdavym pohľadom frajera za volantom.

    Odpovedať
  • 19. júla 2017 o 22:44
   Permalink

   Aj tak ten kto chce silné auto a vyhnúť sa týmto nehoraznym poplatkom prihlási ho v CZ a nič nestratí a nik mu nič nevitkne

   Odpovedať
  • 14. augusta 2017 o 11:48
   Permalink

   za to ty by si potreboval vodicak aj na bicykel ty frajer….

   Odpovedať
  • 17. septembra 2017 o 7:24
   Permalink

   Toto je ukážka toho akí Hlupáci sedia v Slovenskom parlamente.

   Odpovedať
  • 2. októbra 2017 o 23:32
   Permalink

   podla mna im ide len o peniaze o ktore prichadzaju pokial sa auta nekupuju na slovensku neboj za chvilu bude aj dan za to ze doma pouzijes wc a na dan za prepis si uz ani nespomenies

   Odpovedať
  • 9. apríla 2018 o 8:20
   Permalink

   Z čoho by sa realizovali sociálne balíčky a MDŽ akcie?..

   Odpovedať
 • 21. novembra 2016 o 19:31
  Permalink

  Nemáte tam náhodou zámenu medzi pôvodný poplatok a nový poplatok nakoľko je nový menší ako pôvodný?

  Odpovedať
 • 21. novembra 2016 o 20:42
  Permalink

  Najlepšie by bolo zrušiť registračný poplatok

  Odpovedať
  • 31. marca 2017 o 4:51
   Permalink

   Tu treba zrušiť celú šibnutú vládu birmovaného komunistu- katolíka.

   Odpovedať
 • 21. novembra 2016 o 21:54
  Permalink

  Chcel by som vediet ake poplatky su v inych krajinach . Zaujmalo by ma nemecko a rakusko

  Odpovedať
 • 23. novembra 2016 o 1:43
  Permalink

  ja nevim nad cim sa tu povznasate ked si chcem priniest auto s takym vykonom hentake supy ma vobec nezaujimaju :D:D

  Odpovedať
  • 22. januára 2017 o 6:43
   Permalink

   Len to je poplatok aj na autá kúpené na Slovensku. A tam sa poplatok zdvihol aj pri nižších výkonoch.

   Odpovedať
 • 23. novembra 2016 o 19:47
  Permalink

  Zlodeji,darmožráči,vyjebanci – registračný poplatok je prachsprosté okrádanie ľudí a bodka. bobi20VT

  Odpovedať
 • 3. decembra 2016 o 21:01
  Permalink

  Takže keď si teraz budem chcieť doviesť Audi A3 1.9TDi 81kw tak koľko zaplatím za prepis dajme tomu z nemecka?

  Odpovedať
 • 16. decembra 2016 o 21:20
  Permalink

  Je to uz schvalene? Lebo videl som aj iny navrh tak teraz neviek ktory.

  Upravené: návrh na našej stránke je správny

  Odpovedať
 • 17. decembra 2016 o 14:37
  Permalink

  Skoro úplne nič daj si daň za KW to máš nad 80kw 53€ a koeficient za 16 ročné auto je 0,06 takže 53×0,06= nič 😀

  Odpovedať
 • 30. decembra 2016 o 10:42
  Permalink

  Udaje v tabulke su nezmysel. V zneni zakona su ine ceny,tieto boli iba v navrhu, realne su vyssie

  Odpovedať
  • 5. januára 2017 o 10:54
   Permalink

   Spravili sme úpravu 🙂

   Odpovedať
 • 30. decembra 2016 o 19:47
  Permalink

  ked ma auto 309kW a je rocnik 2007 tak kolko to bude na registraciu u nas ??

  Odpovedať
  • 5. januára 2017 o 11:09
   Permalink

   Podľa toho či bude v dátume registrácie 9 alebo 10 rokov:
   9 rokov: 3900*0,19=741€
   10 rokov: 3900*0.16=624€

   Odpovedať
 • 2. januára 2017 o 14:28
  Permalink

  Babeta je na slovensku najlepsi motorovy prostriedok 🙂 spz netreba poistka netreba STK EMS KO netreba prilba za 20cku je povinna 😀

  Manzel zarobi 500e/mesiac manzelka je na materskej ma 200e/mesiac naklady na zivot maju 900e/mesiac

  Tak sa poplatkami za prihlasenie trapit nemusia

  Az kym volajake Kw delo nevyhraju…

  A dufajme za nich ze nevyhraju …….

  Hanba ubohost……. dani za vagon a skutek utek do dan. raja 😀

  Odpovedať
 • 4. januára 2017 o 13:04
  Permalink

  Tato tabulka je kompletne mimo.
  Nabuduce autorovi odporucam precitat zakon a podla neho pisat, ako opisovat bludy z inych webov.

  podla zakona 145/1995 platneho od 1.2.2017 plati:

  Výkon motora v kW Sadzba poplatku
  v eurách
  nad do
  80 vrátane 33
  80 86 vrátane 90
  86 92 vrátane 110
  92 98 vrátane 150
  98 104 vrátane 210
  104 110 vrátane 260
  110 121 vrátane 360
  121 132 vrátane 530
  132 143 vrátane 700
  143 154 vrátane 870
  154 165 vrátane 1 100
  165 176 vrátane 1 250
  176 202 vrátane 1 900
  202 228 vrátane 2 300
  228 254 vrátane 2 700
  254 a viac 3 900

  koeficienty su uvedene ok.

  Odpovedať
  • 5. januára 2017 o 10:53
   Permalink

   Ďakujeme za upozornenie. Článok sme prerobili a na konci sme ti aj poďakovali.

   Odpovedať
   • 24. septembra 2017 o 0:47
    Permalink

    Dobri den.Vie mi niekto povedat auto ktore bolo dovezene pred 7rokmi a ma vsetky papiere na prihlasenie, ale do teraz este nebolo prihlasene! Da sa prihlasit alebo nie.Dakujem za odpovede.

    Odpovedať
  • 16. januára 2017 o 21:09
   Permalink

   Mám otázku na teba, vopred ďakujem. Auto do piatich rokov 150 kw. Koľko má bude stáť prihlásenie?

   Odpovedať
 • 5. januára 2017 o 15:41
  Permalink

  ako to je s poplatkami pri kupe ojazdeneho auta uz evidovaneho v SR? v ramci okresu bol popl. 33 € a mimo okr. 66 €. Bude sa platit nieco viac ci vsetko ostava po starom?

  Odpovedať
  • 26. januára 2017 o 10:43
   Permalink

   no ved toto je ten hacik, registracnu dan budes platit pri kazdej kupe vozidla uz aj registrovaneho na sk!
   ak zmeni auto majitela behom roka 3x, stat dostane 3x registracny poplatok wtf?

   Odpovedať
 • 5. januára 2017 o 22:47
  Permalink

  ….a páni politici, registračnú daň na bicykle prečo nemáme ?…..peniaze rozhajdákajú a potom hľadajú cestičky, ako zaplátať diery….

  Odpovedať
 • 8. januára 2017 o 15:20
  Permalink

  Registračné poplatky za autá podľa výkonu a veku sú hlúposť a mali by byť zrušené! Kto so mnou súhlasí?

  Odpovedať
 • 8. januára 2017 o 16:49
  Permalink

  je to blbost! velice slovensko je v eu a robia si po svojom..v rakusku mozte mat 3 auta a iba 1 spz tu platite za kazdy ukon kazdu p*covinu! a poplatky za kw? uz nevedia ako zarabat tak vymyslaju p´coviny cesty nerobi len vyberaju poplatky….nahovno cela vlada!

  Odpovedať
 • 8. januára 2017 o 20:27
  Permalink

  Fokin šit! Čo dostanem za registračnú daň? Mám v nej zahrnutú zákonnú poistku alebo diaľničnú známku? Nie. Tak za čo vlastne platím? Za luxusné vily darmožráčom? Do tankoch a zrovnať slovenský parlament so zemou!

  Odpovedať
 • 9. januára 2017 o 22:15
  Permalink

  Dobrý večer, chcem sa opýtať či to platí aj pri prepise zo zahraničia alebo iba v rámci slovenska.

  Odpovedať
 • 12. januára 2017 o 19:24
  Permalink

  Registračné poplaty v uvádzaných reláciách sú obyčajným vydieračstvom občana.Sú to opodstatnené výdavky ktore vynakladá štat na registráciu,alebo je to iba cena určená ” ad hoc” o čo môžu vyžmýkat od držiteľa nového motorového vozidla?Zaujímalo by ma zdôvodnenie.

  Odpovedať
 • 15. januára 2017 o 20:31
  Permalink

  To ferrari o ktorom som snil si uz len kvoli tymto poplatkom nekupim 😀

  Odpovedať
 • 16. januára 2017 o 21:49
  Permalink

  Asi som mimo z toho. Kúpil som auto zo zahraničia, rok výroby 2012, 150kw.. koľko má teda bude stáť prihlásenie? Podľa tabuľky kw alebo aj koeficient rokov..
  Ďakujem za radu.

  Odpovedať
  • 16. januára 2017 o 22:05
   Permalink

   ak prvá evidencia vozidla bola skorej ako pred 4 rokmi => 870*0,46=400,2€

   ak je rok výroby vozidla január 2012(cize pred 5 rokmi) tak potom 870*0,38=330,6€

   Odpovedať
 • 17. januára 2017 o 9:28
  Permalink

  Zlodeji!!!!dokedy vymýšľajú ešte a čo prepisy v republike!!!tam nás poriadne ojebu bolo v okrese 33e mimo okresu 66e!!!!a teraz napr 66kw 15r???????zlodeji!!!!

  Odpovedať
 • 17. januára 2017 o 12:23
  Permalink

  Zabudli ste povedat ze ponovom sa tieto poplatky budu platit PRI KAZDOM PREPISE a teda aj V OKRESE kde doteraz bol len 33 poplatok

  Odpovedať
 • 17. januára 2017 o 19:52
  Permalink

  Dobry, mam auto presne ako ste uviedli pod tabulkou c.2, 190kw a ročnik 7/2013, (takze je do 4 rokov), preco sa potom pouziva koeficient 0,56 a nie 0,46 * 1900 ? ďakujem

  Odpovedať
  • 17. januára 2017 o 22:52
   Permalink

   odkiaľ máte, že koeficient by mal byť 0,56? a nie 0,46

   Odpovedať
   • 18. januára 2017 o 8:17
    Permalink

    Z tadiaľto, možno som to len ja zle pochopil:
    Príklady:

    Za vozidlo ktoré má výkon od 176 do 202 kW a je staré viacej ako 3 roky a menej ako 4 roky zaplatíte 1900*0,56= 1064€.

    a moje auto ma viac a zároveň menej ako 4 roky

    Odpovedať
    • 18. januára 2017 o 8:49
     Permalink

     Aha, ospravedlňujeme sa. To je chyba na našej stránke.

     Koeficient má byť samozrejme 0,46.

     1900*0,46=874€

     Odpovedať
 • 19. januára 2017 o 15:17
  Permalink

  to je v pohode, a koľko si v mojom prípade bude musieť zaplatiť kupujúci tohto auta? ďakujem

  Odpovedať
 • 23. januára 2017 o 10:21
  Permalink

  už sa to blíži, som zvedavý ako sa tá zmena bude brať

  Odpovedať
 • 23. januára 2017 o 10:54
  Permalink

  Môže mi niekto vysvetliť prečo je 50% zľava na alternatívny pohon ako LNG CNG na ktoré jazdia akurát tak busy v blave, ale auta na Vodikový pohon tak to je už moc!!!
  A druhá vec, akože LPG nie tiež alternatívny pohon, to tam prečo nieje???

  Odpovedať
 • 5. februára 2017 o 14:27
  Permalink

  len tak teoreticky.. BMW M5 r.v.2000 294kW
  3900*0,06=234€
  Niečo mi ušlo alebo by som platil fakt tak malo??

  Odpovedať
  • 5. februára 2017 o 16:53
   Permalink

   Áno, je to tak – 234€

   Odpovedať
 • 6. februára 2017 o 18:33
  Permalink

  ja tomu nerozumiem mam bmw r.v.2003 110kw,prosim kolko zaplatim

  Odpovedať
   • 6. februára 2017 o 18:54
    Permalink

    dakujem za odpoved cize kludne si mozem kupit kolky v hodnote 33 eur a dalsie 33 eur lebo auto je z ineho okresu,dakujeeem

    Odpovedať
  • 6. februára 2017 o 19:23
   Permalink

   nieje to len podľa kw, ale aj podľa koeficientu veku vozidla

   od 104kw do 110 (vrátane) sa platí 260, lenže Vaše auto má už 13 rokov a tam je koeficient 0,1 a keď to spolu vynásobíte:
   260*0,1=26€, čo je menej ako minimum, takže výsledná suma je 33€
   (v článku máte kalkulačku na výpočet)

   Samozrejme nič nepokazíte, keď sa ešte príslušnej overenej osoby na to opýtate ale bude to 33€

   Odpovedať
 • 8. februára 2017 o 20:33
  Permalink

  poplatky za prepis auta z okresu do okresu zostávajú?

  Odpovedať
 • 9. februára 2017 o 13:21
  Permalink

  To je ták čo si návrhnu to si aj schvália a nikdo proti tomu nič neurobí mali by sme všetci urobiť poriadny štrajk a ty svine v toho parlamentu vyhodiť !!!Ale potom by nemal dôvod Fico chodiť s igelitkou po bytoch sa napiť kofoly!!!

  Odpovedať
 • 14. februára 2017 o 8:46
  Permalink

  Toto im uz naozaj prasi na tie hlavy pojasene.. totomame vo vlade?? toto azstavaju nase zaujmy? hanba.. hanba..

  Odpovedať
 • 16. februára 2017 o 14:23
  Permalink

  mna by zaujimalo ci sa to tyka aj aut, ktore uz su prihlasene a iba na zaklade kupnej zmluvy prepisujem vozidlo na noveho majitela. ?

  dakujem
  kedze som dostal info z nemenovanej firmy co dovaza auta z nemecka ze oni zaplatia registracnu dan prvy krat a pri prepise na mna to bude duplicitne cize zaplatim to iste este raz aj ja. to mi pride v skutku morbidne

  Odpovedať
  • 19. februára 2017 o 12:03
   Permalink

   Áno, nemenovaná firma má pravdu. Budete platiť za prvé prihlásenie vozidla a aj za prepis vozidla.

   Odpovedať
 • 16. februára 2017 o 23:55
  Permalink

  Mám auto 200kw z Nemecka koľko zaplatím prvé prihlásenie na sk ?
  Auto je 2010

  Odpovedať
  • 17. februára 2017 o 6:07
   Permalink

   494.00€ ak má vozidlo 7 rokov od prvej registrácie
   437.00€ ak má vozidlo 8 rokov od prvej registrácie (ak je mesiac výroby január / február – do dnešného dátumu)

   Odpovedať
 • 27. februára 2017 o 13:12
  Permalink

  Treba vám voliť SMER, tú máte výsledok!!! Čo myslíte kto im naplní korytá??? Už sa zobudte konečne!!!

  Odpovedať
 • 22. apríla 2017 o 14:34
  Permalink

  Planujem si kupit auto 121kw a mam ztp-s a to plati znizenie o 50%? takze zaplatim iba 122.4€?

  Dakujem za odpoved

  Odpovedať
  • 22. apríla 2017 o 19:04
   Permalink

   Dobrý deň,
   Zníženie o 50% stále platí. Sumu 122,4€ Vám neviem potvrdiť, pretože neviem ako staré je to auto, ktoré chcete kúpiť.

   Odpovedať
   • 24. apríla 2017 o 10:46
    Permalink

    Dobrý deň,
    chcem kúpiť auto r.v. 1997, 94 kw, prihlásené na SK, len robím prepis z mesta do mesta. Koľko zaplatím pri prepise? Ďakujem za odpoveď.

    Odpovedať
    • 24. apríla 2017 o 10:55
     Permalink

     Dobrý deň,
     registračná daň bude vo vašom prípade minimálna. To znamená 33€.

     Odpovedať
 • 2. mája 2017 o 11:21
  Permalink

  Dobrý deň, ked je auto 9/2013 a chcem ho teraz prihlasovať 5/2017 tak patrí do 4r alebo do 3r?

  Ďakujem

  Odpovedať
  • 2. mája 2017 o 11:25
   Permalink

   Dobrý deň, Vaše vozidlo má viac ako 3 roky a menej ako 4 roky. Patrí do kategórie do 4 rokov od prvej evidencie. Výšku registračného poplatku si môžete vypočítať v našej kalkulačke.

   Odpovedať
  • 9. mája 2017 o 12:30
   Permalink

   Zdravim zalezi ci je to auto uz prihlasene na svk alebo to bude prva registracia na svk to si dost lusi nevsimlo. Aj stare auto privezene z vonku pri prvej registracii plati plny poplatok bez koeficientu!!

   Odpovedať
 • 21. mája 2017 o 16:11
  Permalink

  dobry den ked ma auto 125 kw a ma 9 rokov dovezene z nemecka zaplatim 100,70 e na policii za prihlasenie???

  Odpovedať
 • 5. júna 2017 o 10:40
  Permalink

  Dobrý deň, 100,50 € po zaokrúhlení, ak má Vaše vozidlo 9 rokov od prvej evidencie.

  Odpovedať
 • 16. júna 2017 o 11:18
  Permalink

  V MT pri registetr.. vozidla-nove 2017, vykon 88 kW pytali 143E. Cena vobec nezodpoveda tabulke 110E. vypocet 110 x 1 = 110…. Taktiez tlaciva na prihlasenie reg.vozidla maju svoje. Z netu su mi tlaciva nafigu….vsetko sa muselo vypisovat znovo. … kazdy polic.zbor ma vlastne pravidla-hotove kocurkovo…. radsej si zajdite na PZ pre info….net nema 100% info ani stranka minister.vnutra Sk…..

  Odpovedať
  • 16. júna 2017 o 11:22
   Permalink

   Dobrý deň,
   Správny poplatok je síce 110€ ale k tomu ešte treba pripočítať 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ, takže spolu 143€.

   Odpovedať
   • 16. júna 2017 o 11:58
    Permalink

    OK……pri patrani mi bolo oznamene, ze k poplatku za registr.auta bola pripocitana aj cena SPZ. Stacilo to len oznamit, za co sa plati…..Takze tabulka je spravna. Len vdaka pracovnikom nastal zmatok….ludsky faktor…dakujem za spravu…

    Odpovedať
 • 21. júna 2017 o 0:05
  Permalink

  Toto je chore..ty kokos ..vykonne auta a poplatky pre nas smrtelnikou.nehorazne!!!
  Viete kolko.statnych vozidiel su v nasej republike a s akym vykonom?? Ten vykon platime tiez my vsetci aj ich A8 4.2 l a BMW 7.rada s vykonom 445 koni!!!
  To je mozne iba na SLOVENSKU.

  Odpovedať
 • 26. júna 2017 o 1:35
  Permalink

  1900 €??? Po 10 rokov sme sa rozhodli, že kúpime nové auto. Bude to asi len babeta kvôli reg. V Maďarsku na také auto registračná daň je 185,000 Ft, cca 660 €. Ďakujem, Slovensko…. Pfff….

  Odpovedať
 • 2. júla 2017 o 18:11
  Permalink

  Táto daň je len preto, lebo bedač nemá čo mať výkonné auto. Také auto môže mať len šlachta. Bedač môže mať len starú herku, alebo miniauto ( čitá samovražda).

  Odpovedať
 • 2. júla 2017 o 19:00
  Permalink

  Dobrý deň,
  k tým 47,7€ (zaokrúhlene 47,5€) treba ešte pripočítať 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ.

  Odpovedať
 • 31. júla 2017 o 17:33
  Permalink

  dobrý den,
  prosím Vás o info, či zlava 50% ZTP je uplatnená i na hybrid.
  Príklad:
  nová RAV4 hybrid 360,-€/2=180€ (ztp 50%) / 2 = 90,-€ ???
  dakujem

  Odpovedať
  • 31. júla 2017 o 19:44
   Permalink

   Dobrý deň,
   neviem vám povedať, či sa zníženie o 50% pri ZŤP a hybride dá spolu kombinovať. Odporúčam vám opýtať sa na bezplatnom čísle 0800 222 222. Je to call centrom ministerstva vnútra . Na toto číslo môžete volať v pracovné dni od 8:00 do 18:00 hodiny.

   Odpovedať
 • 8. septembra 2017 o 0:34
  Permalink

  Keď ma auto 147kw a ročník 2011 ake su tie poplatky ?? Ďakujem

  Odpovedať
  • 30. septembra 2017 o 10:28
   Permalink

   Dobrý deň,
   – ak je vek vášho vozidla do 6 rokov 278,5 €
   – ak je vek vášho vozidla do 7 rokov 226 €

   Odpovedať
 • 17. septembra 2017 o 9:11
  Permalink

  Zdravim vo stvrtok som prihlasoval auto 160kw a rok vyrobi 2004/4 policajtka mi vyratala sumu 132€ ked som sa opytal ze ako je to mozne ked pred troma mesiacmi som prihlasoval to iste auto s tym istym motorom a platil som 88€ tak mi povedala ze toto nove ma viac najazdenych km!!!! Tak prosimvas ako to je

  Odpovedať
  • 30. septembra 2017 o 10:26
   Permalink

   Dobrý deň,
   132€ je správna suma. Toto vozidlo má vek do 12 rokov od prvej evidencie. Pri tom druhom vozidle, za ktoré ste platil 88€ to vychádza, že malo vek do 15 rokov od prvej evidencie. Rok výroby by v tomto prípade mal byť 2001 alebo 2002.

   Odpovedať
 • 19. septembra 2017 o 14:21
  Permalink

  Som ztp jedno auto vlastnim, teraz si chcem kupit 16 rocne male auto pri prihlasovani budem platit 50% zlavu? Dakujem

  Odpovedať
  • 30. septembra 2017 o 10:21
   Permalink

   Dobrý deň,
   áno pre ZŤP platí zľava 50%, avšak minimálny poplatok je 33€.

   Odpovedať
 • 23. septembra 2017 o 18:49
  Permalink

  Prosím o odpoveď.chcem si kúpiť auto z Nemecka koľko zaplatím celkovo všetko aby bolo prihlásené na Slovensku? Je to 150 ps, 2003 ďakujem

  Odpovedať
 • 24. septembra 2017 o 0:56
  Permalink

  Dobri den.chcem si kupit auto ktore bolo dovezene z nemecka pred 7rokmy, ma vsetky doklady na prihlasenie! Ale do teraz nieje prihlasene.Da sa este prihlasit alebo je na to urcita doba.Vie mi niekto poradit vopred dakujem.

  Odpovedať
 • 29. septembra 2017 o 13:58
  Permalink

  Dobri Den,
  Kolko je len vmenit SPZ do PK do BA ?
  2010, 176kw….
  33 Eur alebo ?

  Odpovedať
  • 30. septembra 2017 o 10:17
   Permalink

   Dobrý deň,
   ak nejde o prepis, platíte len 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ.

   Odpovedať
 • 3. októbra 2017 o 20:52
  Permalink

  Zdravim takze podla toho vsetkeho sa asi zase viac oplati chodit po auta do nemecka kedze je prihlasovacia dan rovnaka ako keby ste auto kupovali doma na sk.Zijem v nemecku tu mam prihlasene aj auto a ziadnu dan okrem cestnej som nikdy nikde neplatil pri prihlaseni.Len koli drahej poistke tu ho asi beriem na sk kedze za 160kw mi vychadza smiesnych 154€

  Odpovedať
 • 21. októbra 2017 o 23:38
  Permalink

  Pomahat a chranit. Treba vsak vediet komu(parlamentnym papalasom) pomahaju a koho(seba) chrania.
  Smer za pricinil o toto. Prozrime sa do zrkadla a polozmu si otazku, koho budem volit nabuduce ?

  Odpovedať
 • 27. októbra 2017 o 17:19
  Permalink

  Dnes som bol odhlásiť auto z evidencie.Vybral som si poradové číslo.Na prekvapenie,prichádzali zákazníci s inými číslami.Nastali problémy.Zákazníci nás informovali,že sú prihlásení cez internet.

  Aj ja mám internet a neviem o tom,že sa dá prihlásiť na určitú hodinu.Stál som tam Dve a pol hodiny.Informujte zákazníkov o danej možnosti.

  Odpovedať
 • 20. novembra 2017 o 17:02
  Permalink

  zdravim, ked registrujem nove auto – ma 110 KW. kolko budem platit ? 260 eur podla tabulky ? tam je uvedene, ze vratane 110 KW. alebo 360 eur ? lebo dalsia kolonka je od 110 KW !? ako je mozne, ze 110 KW spada aj do jednej aj druhej moznosti ??? ak sa mylim, opravte ma prosim. dakujem.

  Odpovedať
  • 26. novembra 2017 o 9:07
   Permalink

   Dobrý deň,

   je to rozdelené nasledovne:
   viac ako 104kw do 110kw vrátane je jedna kategória a ďalšia je od viac ako 110kw do 121kw.

   Ak máte vozidlo s výkonom 110kw, tak Vaše vozidlo spadá do kategórie od 104kw do110kw

   Odpovedať
 • 25. januára 2018 o 18:11
  Permalink

  som prvý majitel vozidla , na trvalej adrese sa nezdržujem , som flexibilný , sťahujem sa za prácou , treba mi zmeniť ŠPZ ? a kolko ma to bude stáť ?

  Odpovedať
 • 26. januára 2018 o 10:31
  Permalink

  Dobrý deň,chcem sa spýtať mám dovezené auto z Italie Alfa Romeo 2.4jtd,r.v.8/2002,110kw koľko ma výde prihlásenie na polícii?dakujem

  Odpovedať
 • 31. januára 2018 o 7:13
  Permalink

  Odporucam robit prihlasenia cez elektronicke podanie, ak mate aktivovany el. podpis na obcianskom preukaze s cipom. Oficialne by mali byt spravne poplatky nizsie o 50% (avsak maz 70 EUR).
  Prave som podal eektronicku ziadost o prihlasnie vozidla, a namiesto riadnych 145,6 mi vyratali 91,5. Len zatial netusim, ake logaritmy alebo integraly pouzily na tento vypocet – opytam sa, ked pojdem pre doklady.

  @Administrator:
  Navrhujem doplnit tuto informaciu do clanku…

  Odpovedať
 • 10. apríla 2018 o 7:14
  Permalink

  Neviete, plati sa poplatok aj pri preregistrovani do ineho okresu (majitel auta sa nemeni)? Resp. je preregistrovanie auta pri zmene trvaleho bydliska majitela do ineho okresu povinne? Vdaka.

  Odpovedať
  • 10. apríla 2018 o 7:46
   Permalink

   Dobrý deň,
   tento poplatok sa platí len pri zmene majiteľa, budete ale platiť 12€ za vydanie osvedčenia o evidencii časť I, časť II (s novými údajmi) a 33€ za vydanie 2 ks EČV (ŠPZ).
   Pre zmenu vyplnte formulár – ŽIADOSŤ o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

   Odpovedať
 • 26. apríla 2018 o 15:51
  Permalink

  Dobry den,

  chcel by som sa opytat, ako je to s registraciou, resp. prepisom dovezeneho auta zo zahranicia. Auto je rocnik 2006 a vykon motora 147kW. Cena za registraciu je teda 870eur alebo sa tato suma prenasobi este vekovym koeficientom? Ked budem teda auto prepisovat na mna, tak je to ako prva registracia a nemozem uplatnit vekovy koeficient?
  “Po novom od 1.2.2017 platíme registračný poplatok aj pri prepise vozidla. Za prepis vozidla zaplatíte rovnakú sumu ako pri prvej registrácii vozidla.”

  Odpovedať
  • 26. apríla 2018 o 16:02
   Permalink

   Dobrý deň,
   áno, suma sa prenásobí vekovým koeficientom.
   Správny poplatok bude vo vašom prípade 121,50€ alebo 104€ – podľa presného dátumu prvej evidencie + 33€ za vydanie 2x EČV (ŠPZ).

   Odpovedať
   • 26. apríla 2018 o 16:21
    Permalink

    A co presne, prosim, znamena toto znenie?: “Po novom od 1.2.2017 platíme registračný poplatok aj pri prepise vozidla. Za prepis vozidla zaplatíte rovnakú sumu ako pri prvej registrácii vozidla.”

    Odpovedať
    • 26. apríla 2018 o 18:39
     Permalink

     Článok bol zverejnený 19. novembra 2016. Do dátumu 1.2.2017 sa platil poplatok podľa výkonu vozidla (vekové koeficienty sa nebrali do úvahy) a platil sa len pri prvej registrácii vozidla. Pri prepise sa poplatok podľa výkonu vozidla neplatil. Veta “Za prepis vozidla zaplatíte rovnakú sumu ako pri prvej registrácii vozidla.” má upozorňovať práve na zvýšený poplatok pri prepise vozidla.

     Odpovedať
 • 1. mája 2018 o 19:12
  Permalink

  Kde si zobral že za babettu neplatiš nepotrebuje špz musiš platit aj zakonnu poistku

  Odpovedať
 • 22. mája 2018 o 14:43
  Permalink

  Dobry den
  registrujeme nove dovezene vozidlo z CR. Ako prve sme poziadali o TP II, zaplatili sme 100€ kolok. V clanku spominate: Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vykonanie zmien a vydanie príslušných dokladov, t. j. osvedčenie o evidencii časť II, štandardné vydanie osvedčenia o evidencii časť I a doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu.
  Mam tomu rozumiet tak, ze v dalsom kroku, ked by sme mali platit registracny poplatok(+ poplatok za TEC), bude nam tato suma “odcitana”? Napr., v nasom pripade by sme mali platit 260,-€(+TEC), a v nich je uz zahrnutych spomenutych 100,-€?
  Dakujem
  Miroslav

  Odpovedať
 • 2. júla 2018 o 23:44
  Permalink

  Zdravicko, mozte mi poradit kolko by ma vyslo komplet prihlasenie auta 81kw ,r.v-2000 z Polska . Staci mi orientacna cena ,Dakujem pekne.

  Odpovedať
 • 13. júla 2018 o 0:14
  Permalink

  Zdravim

  Doviezol som auto zo zahranicia konkretne zo Svajciarska, auto je preclene, je spravena KO, STK a EK a vsetky potrebne papiere boli odovzdane okresnemu uradu, zaplatil som 100€ kolok a cakam kedy sa mi ozvu. Chcem sa spytat, ci je mozne teraz zaplatit registracny poplatok cez internet a elektronicky obciansky uz teraz, alebo musim cakat prv za papiermi z okresneho uradu. Za odpoved Dakujem.

  Odpovedať
 • 13. júla 2018 o 0:16
  Permalink

  Zdravim

  Doviezol som auto zo zahranicia konkretne zo Svajciarska, auto je uz preclene, je spravena KO, STK a EK a vsetky potrebne papiere boli odovzdane okresnemu uradu, zaplatil 100€ kolok a cakam kedy sa mi ozvu. Chcem sa spytat, ci je mozne teraz zaplatit registracny poplatok cez interne a elektronicky obciansky, alebo musim cakat prv za papiermi z okresneho uradu. Za odpoved Dakujem.

  Odpovedať
 • 26. júla 2018 o 7:07
  Permalink

  dobry audi a4 2003rv 96kw prihlasenie z rakuska cena komplet …. Dakujem

  Odpovedať
 • 28. augusta 2018 o 23:08
  Permalink

  mozem sa opitat prepis auta z rakuska na slovenske skoda octavia 1.9TDI Rv.2008 105Ps 110kw kolko cca to bude stat??? dakujem

  Odpovedať
 • 2. októbra 2018 o 9:18
  Permalink

  od prvej evidencie uplinulo viac ako 3 roky a zároveň -naša slovenčina

  Odpovedať
 • 9. októbra 2018 o 5:02
  Permalink

  Toto je cisty hyenizmus ako vytahat peniaze z vrecak obycajnych ludi to akoze ked sa mi dari a dobre zarobim a chcem si kupit vykonnjesie auto tak za to budem potrestany takouto sku…venou danou nestaci ze zan zaplatim dph vsak? len ako ozebracit beznych ludi ako to si radsej zalozim sro v CR za 250 oci a zbohom Slovensko a potom sa politici stazuju ze ludia odchadzaju vsak ich sami vyhanate.

  Odpovedať
 • 11. októbra 2018 o 23:18
  Permalink

  nejako mi nesedi ta kalkulacka s tym zlavnenym poplatkom, ak napr. kupujem vozidlo z vykonom 151kW a ma tri roky tak poplatok bez zlavy by mal byt 487,20 to je OK ale ked si uplatnim zlavu za platbu cez internet tak 50% zlava alebo max 70 eur to je 417.20 eur ak k tomu pripocitam este za nove tabulky pri prepise do druheho okresu tak mi to vychadza na 450.2 eur podla vasej kalkulacky to je 433.70 co znamena, ze k vyslednej sume ste pripocitali iba 16.5 eur to znamena ze poznamka pod kalkulackou nie je spravna

  Poznámka 1: v tejto kalkulačke je zahrnutý poplatok za vydanie 2 ks plechových tabuliek TEČ (EČV). Pri prepise vozidla v okrese preto musíte od výslednej sumy odpočítať 16,5€. Pri prepise vozidla z okresu do okresu je údaj z kalkulačky správny.

  Takze chybu mate v tom ze poplatok za TEC je 2*16.5 co je 33 a nie iba 16.5 ako uvadzate, takze potom vysledny poplatok pri prepise v ramci okresu je 417.20 /kedze tam sa nevydavaju nove TEC/ a pri prepise medzi okresmi je 417.2 + 33 co je 450.2 eur

  https://www.minv.sk/?prihlasenie-vozidla-z-ineho-okresu

  Samozrejme pokial ste nejako zvlastne neuvazovali ze ide o vozidla iba s jednou TEC

  Odpovedať
 • 29. novembra 2018 o 17:30
  Permalink

  Chcem sa spýtať podľa toho čo som sa dočítal sa prepočítava ta suma za registraciu s vekom auta cize keby som chcel prehlasit 140kW auta staršie ako 16 rokov nezaplatil 700€ ale dajme tomu nvm 50-60 ?

  Odpovedať
 • 6. decembra 2018 o 18:38
  Permalink

  V článku je uvedené:
  V prípade hybridného motorového vozidla, ktoré má dva motory sa výkon týchto motorov sčítava.

  Nerozumiem, čo presne tým bolo myslené, pretože som pri prihlasovaní hybridu (december, 2018) platil poplatok iba podľa výkonu spaľovacieho motora.

  Odpovedať
 • 8. decembra 2018 o 13:54
  Permalink

  zdravím, ten vekový koeficient je od prvého prihlásenia celkovo či v SR ?

  Odpovedať
 • 11. decembra 2018 o 12:03
  Permalink

  Zdravím,koľko má vyjde prihlásenie vozidla z Nemecka je to BMW r.v.1999 125kw.ďakujem

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíte s používaním Cookies. Viac informácii

Nastavenie cookies na tejto stránke je nastavené na "Povoliť cookies". aby Vám návšteva tejto stránky priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Keď budte ďalej pokračovať pri používaní tohto webu bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknutím na "Súhlasím", dávate k spracovaniu cookies súhlas.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Na webové stránky https://prihlasenieauta.sk tiež umiestňujeme cookies našich partnerov Google Analytics, ktoré sú určené pre anonymú analýzu návštevnosti webových stránok a reklamné cookies (facebook), ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a prevádzkovateľ tejto stránk k ním nemá prístup.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Odmietnuť cookies z tejto stránky môžete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Viac informácií na stránke podmienky používania.

Prevádzkovateľ stránky nie je poskytovateľom ani sprostredkovateľom poistenia. Na webových stránkach prevádzkovateľa nájdete odkazy partnera Netfinancie s.r.o. na povinné zmluvné poistenie PZP a havarijné poistenie.

Zatvoriť