Zmena vlastníka vozidla

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu.

Túto skutočnosť je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Klasickým a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidlu (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla. Ak sa so zmenou vlastníctva mení zároveň aj držiteľ vozidla, na tento evidenčný úkon sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri zmene držiteľa.

Zmena vlastníka vozidla – čo je treba predložiť:

 • Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.
 • Osobná prítomnosť vlastníka alebo jeho úradne osvedčený písomný súhlas s vykonaním zmeny.
 • Splnomocnenie, ak je vlastník (držiteľ) vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
 • Platný doklad totožnosti, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list.
 • Osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla.
 • Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané.
 • Potvrdenie o uzavretí poistenia vozidla.
 • Správny poplatok – doklad o zaplatení (podľa výkonu a veku vozidla)

Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

Je možné požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

Zmena vlastníka vozidla

Zmena vlastníka vozidla
5 (100%) 4 hlasov

Jeden komentár na článok “Zmena vlastníka vozidla

 • 12. marca 2017 o 15:33
  Permalink

  mozem priviest motorku pojazdnu na privesnom voziku,na prihlasenie o evidencii

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *