Zmena vlastníka vozidla

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu.

Túto skutočnosť je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Klasickým a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidlu (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla. Ak sa so zmenou vlastníctva mení zároveň aj držiteľ vozidla, na tento evidenčný úkon sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri zmene držiteľa.

Zmena vlastníka vozidla – čo je treba predložiť:

 • žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel,
 • osobná prítomnosť vlastníka alebo jeho úradne osvedčený písomný súhlas s vykonaním zmeny,
 • splnomocnenie, ak je vlastník (držiteľ) vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • platný doklad totožnosti, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • potvrdenie o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

Správne poplatky

  • Registračné poplatky (kliknite sem pre viacej informácií)
  • V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo zmena vlastníctva vozidla 12 €.
  • Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.Zmena vlastníka vozidla

Jeden komentár na článok “Zmena vlastníka vozidla

 • 12. marca 2017 o 15:33
  Permalink

  mozem priviest motorku pojazdnu na privesnom voziku,na prihlasenie o evidencii

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíťe s používaním Cookies. Viac informácii

Nastavenie cookies na tejto stránke je nastavené na "Povoliť cookies". aby Vám návšteva tejto stránky priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Keď budte ďalej pokračovať pri používaní tohto webu bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknutím na "Súhlasím", dávate k spracovaniu cookies súhlas.

Zatvoriť