Povinné zmluvné poistenie – online kalkulačka 2017

Platnosť PZP je ihneď po zaplatení. Platná biela a zelená karta Vám príde okamžite na e-mail. Tieto karty v papierovej forme majú platnosť 1 mesiac. Následne Vám poisťovňa zašle poštou bielu a zelenú kartu vydanú na celý rok.

Prečo je nutné mať PZP uzatvorené?

Povinné zmluvné poistenie  musí byť zo zákona uzatvorené pre každé vozidlo, ktoré je evidované (prihlásené) na orgáne Policajného zboru. Viac informácií o povinnostiach pre držiteľov a vlastníkov motorových vozidiel nájdete na stránke ministerstva vnútra a celé znenie zákone č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov si môžete prečítať na tomto odkazeUzatvorením PZP získate krytie Vaše zodpovednosti za:

 • škody týkajúce sa zdravia účastníkov nehody (pokrýva aj náklady zdravotnej poisťovne)
 • náklady spojené z usmrtením
 • materiálne škody
 • krádež
 • ušlý zisk
 • právne náklady (zastupovanie osôb)

Tieto škody sa môžu vyšplhať veľmi vysoko, preto treba mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie.  Vozidlo musí byť poistené po celú dobu, kým je evidované na orgáne Policajného zboru, pričom musí byť poistené až do jeho odhlásenia. Povinné zmluvné poistenie sa väčšinou uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok.

Ako si vybrať to najlepšie  a najvýhodnejšie cez PZP kalkulačku?

 Naším cieľom je nájsť najlepšiu ponuku PZP pre Vaše vozidlo. Vyplnením údajov Vám ponúkame porovnanie PZP  naraz z 9-tich poisťovieň a Vy sami si vyberiete tú ponuku, ktorá sa Vám zdá byť tá najlepšia.  Nepremeškajte šancu platiť za poistenie vozidla o desiatky eur menej.

Výpočet ceny PZP konkrétne pre Vaše vozidlo prebieha tak, že:

 1. Zadáte evidenčné číslo (ŠPZ) a údaje o Vašom vozidle sa sami vyplnia (ak niektorý údaj nieje správny, tak ho samozrejme môžete opraviť).
 2. Ak evidenčné číslo (ŠPZ) nemáte alebo nechcete zadať, tak kliknete na možnosť „POROVNAŤ BEZ ŠPZ“. V tomto prípade údaje o svojom vozidle vyplníte sami.
 3. v tomto kroku je ešte potrebné vyplniť využitie Vášho vozidla. Väčšina z Vás si vyberie bežné používanie, ale je tu aj výber pre taxi služby, autoškoly, autopožičovne… .

Online povinné zmluvné poistenie

Keď máte túto tabuľku vyplnenú prejdete ďalšiu, kde vypĺňate:

Dátum, od ktorého chcete Vaše vozidlo poistiť

PZP začiatok poistenia

Údaje o držiteľovi vozidla

 1. údaje o Vašom bydlisku (aj obec v ktorej bývate má vplyv na cenu PZP)
 2. dátum narodenia
 3. doba škodového / neškodového priebehu (či ste boli v blízkej minulosti účastníkom dopravnej nehody alebo nie)
 4. v akej poisťovni ste mali doteraz PZP uzatvorené

PZP kalkulačka údajov

Údaje o zľavách

Nárok na zľavu máte ak vlastníte preukaz ZŤP, ste rodič dieťaťa do 15 rokov, vlastníte vozidlo, ktoré chcete poistiť dlhšie ako 1 rok alebo máte uzatvorené PZP aj v iných poisťovniach.

pzp zľava

V tomto momente máte k dispozícii ceny PZP z 9-tich poisťovieň zoradené zostupne od najlacnejšej po najdrahšiu a je len na Vás, či si niektorú z nich vyberiete. Ak sa Vám niektorá z ponúk PZP kalkulačky páči, tak si ju samozrejme môžete aj objednať. Spôsob platby si vyberáte sami a rovnako aj frekvenciu platenia za PZP (štvrťročne, polročne, ročne). Po úspešnom dokončení objednávky Vám príde e-mail s potrebnými dokladmi a v nasledujúcich pracovných dňoch Vám príde aj zmluva na povinné zmluvne poistenie.
Príklady PZP

Aké sú výhody uzatvorenia PZP online cez internet?

Zistiť cenu PZP pre Vaše vozidlo cez internet zaberie len pár minút, nemusíte nikam chodiť, dokonca Vám PZP kalkulačka (nájdete ju na začiatku stránky) vypočíta najlacnejšie PZP z 9-tich poisťovieň naraz. Vy rozhodujete, či si poistenie vyberiete alebo nie. Nieje na Vás žiadny nátlak a jednoducho môžete formulár zavrieť, keď sa Vám ponuka nebude páčiť. Online PZP (cez internet) vybavíte behom 15 minút a nemusíte zabíjať čas v pobočkách poisťovní.

Čo potrebujete k uzatvoreniu PZP online? Stačia Vám k tomu vedieť údaje o evidencii vozidla, ktoré chcete poistiť a samozrejme Vaše osobné údaje prípadne údaje držiteľa vozidla v prípade, ak majiteľ a držiteľ vozidla nie je tá istá osoba.

Dokumenty, ktoré od poisťovne dostanete:

 • Biela karta: platí vrámci územia Slovenskej republiky. Ak Vás príslušný policajný orgán vyzve na predloženie bielej karty, ste povinný mu ju predložiť. Taktiež sa bielou kartou preukazujete pri prípadnej dopravnej nehode ostatným účastníkom nehody.
 • Zelená karta: potrebná mimo územia Slovenskej republiky (v krajinách, ktoré patria do systému zelenej karty).  To, čo platí o bielej karte na Slovensku, platí o zelenej karte v zahraničí. To znamená, že ak Vás príslušný policajný orgán vyzve k predloženiu zelenej karty,  ste povinný mu ju predložiť. Systém zelenej karty je založený na tom, aby ste nemuseli zakladať poistenie vozidla v každej krajine, ktorú navštívite.

Pri každej policajnej kontrole ste povinný ukázať, že máte uzavreté PZP na danom vozidle. Na to slúži práve biela a zelená karta. Ak PZP nepredložíte, môže Vám byť zadržaný technický preukaz a pokuta v hodnote 16,60€ až 3319,39€, nehovoriac o škodách, ktoré môžete spôsobiť pri dopravnej nehode. Poistník je povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať poistenie zodpovednosti potvrdením o poistení zodpovednosti alebo preukázať uzavretie poistenia podľa § 14.

Kontrola poistenia zodpovednosti:

 • Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť; ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný preukázať.
 • Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na cudzozemské motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov.

Od čoho zavisí cena PZP?

Na cenu PZP vplýva viacej faktorov, predovšetkým však výkon,rok výroby,pohotovostná hmotnosť a objem motora Vášho vozidla. Ďalším faktorom je majiteľ vozidla a to konkrétne jeho nehodovosť, vek a aj miesto bydliska. Zľavu majú samozrejme majitelia preukazu ZŤP a rodičia dieťaťa do 15 rokov. Viac o faktoroch, ktoré vplývajú na cenu poistenia si môžete pozrieť v tomto článku.

Ceny PZP v roku 2017

V októbri 2016 mali poisťovne povinnosť zverejniť nové sadzby PZP. Nové sadzby si môžete ľahko vypočítať na začiatku článku po zadaní evidenčného čísla alebo manuálnym vyplnením parametrov Vášho vozidla.

Ceny PZP oproti minulému roku pre niektorých klientov vzrástli (až do výšky 40%).  Tým, že poisťovne uvádzajú svoje cenníky PZP 10 týždňov pred koncom kalendárneho roka, zostáva ešte dosť času na prechod ku konkurencii v prípade, že im ponúknu lepšiu cenu. 

Akú výšku škody poisťovňa nahradí v prípade škodovej udalosti?

Maximálna výška náhrady škody je závislá od limitu poistného plnenia, ktorý máte dojednaný v poistnej zmluve. Poistné krytie PZP je spravidla s limitom 5.0 mil. € pri škodách na zdraví (buď na každého zúčastneného alebo bez ohľadu na počet zranených) a pri škodách na majetku a ušlom zisku s limitom od 1.0 mil. € a vyšším v závislosti od poisťovne. Zvýšený limit krytia na povinné zmluvné poistenie sa odporúča najmä vozidlám, ktoré často jazdia do zahraničia.

Poznámka: limit poistného plnenia: najvyššia možná hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti.

Poisťovateľom PZP môže byť iba poisťovňa oprávnená vykonávať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti na území SR. Všetky potrebné informácie o balíčkoch, limitoch krytia, ponukách a zľavách získate v článkoch, ktoré sú vytvorené pre každú poisťovňu, v ktorej si môžete uzavrieť PZP online cez formulár, ktorý nájdete vyššie. Zoznam Slovenských poisťovní, z ktorých získate vyplnením formulára ponuky PZP pre Vaše vozidlo:

Poisťovne upravujú svoje ceny povinného zmluvného poistenia predovšetkým ku koncu kalendárneho roka. Môžu tak ale urobiť aj kedykoľvek počas roka. Každá z poisťovní ponúkajúcich povinné zmluvné poistenie sa väčšinou špecializuje na určitý segment vozidiel, v ktorom vychádza najlepšie.

Nie ste spokojný z PZP?

Ak nie ste z PZP spokojný, môžete ju v danej spoločnosti vypovedať a prejsť k inej poisťovacej spoločnosti. Toto neplatí v prípade, ak máte do konca poistnej zmluvy šesť a menej týždňov, čiže vypovedať zmluvu môžete najneskôr 6 týždňov pred koncom zmluvy.  Nemôžete mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie 2-krát a to aj v prípade ak sa jedná o rovnakú spoločnosť.
Pre aké vozidlá si môžem PZP uzatvoriť?
 1. Osobné M1 do 3,5T (M1)
 2. Dodávkové N1 do 3,5T (N1)
 3. Motocykel (L1e, L3e)
 4. Motocykel s postranným vozíkom (L4e)
 5. Trojkolka (L2e, L5e
 6. Štvorkolka (L6e, L7e
 7. Obytný automobil do 10 000 kg (M1)
 8. Sanitný automobil do 3,5T (M1)
 9. Banská, vodná záchranná služba 3,5T (M1)
 10. Ostatné autobusy – mimo MHD (M2, M3)
 11. Nákladné od 3,5T (N2, N3)
 12. Ťahač návesov (N2, N3)
 13. Malotraktor s EVČ do 600 kg (T3
 14. Kolesový traktor s EVČ nad 600 kg (T1)
 15. Kolesový traktor s EVČ nad 600 kg (T2)
 16. Kolesový traktor s EVČ nad 600 kg (T4, T5)
 17. Prípojné vozidlá traktorov (R1, R2, R3, R4)
 18. Prípojné vozidlá (O1-do 750kg, O2-do 3,5t)
 19. Prípojné vozidlá (O3-do 10t, O4-nad 10t)
 20. Ťahané vymeniteľné stroje za traktor (S)
 21. Pracovné stroje bez EVČ (P)
 22. Pracovné stroje s EVČ (P)
 23. Pracovné stroje s EVČ obsahujúcim písm. „Z“ (P)
 24. Pracovné stroje s EVČ obsahujúcim písm. „C“(P)
Ako si overiť platnosť povinného zmluvného poistenia?

Na záver by som Vám chcel predstaviť nástroj na overenie PZP, ktorý môžete použiť na overenie platnosti PZP po uzatvorení zmluvy a napríklad aj v prípade škodovej udalosti, kedy vinník nehody odišiel z miesta činu.

Čítaj viac
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom povinného zmluvného poistenia, prosí napíšte ich do komentára, ktorý nájdete pod článkom.Online kalkulačka pre výpočet PZP

3 komentárov na článok “Povinné zmluvné poistenie – online kalkulačka 2017

 • 29. apríla 2017 o 9:06
  Permalink

  Oplatí sa viacej kúpiť poistenie na štvrť roka alebo radšej na celý rok?

  Odpovedať
  • 29. apríla 2017 o 10:31
   Permalink

   Dobrý deň,
   Najmenej zaplatíte pri objednaní PZP na celý rok. Naopak najviac pri platbe štvrťročne.

   Odpovedať
  • 14. mája 2017 o 15:23
   Permalink

   To dava logiku ze cim dlhsie obdobie, tym mensia cena

   Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíťe s používaním Cookies. Viac informácii

Nastavenie cookies na tejto stránke je nastavené na "Povoliť cookies". aby Vám návšteva tejto stránky priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Keď budte ďalej pokračovať pri používaní tohto webu bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknutím na "Súhlasím", dávate k spracovaniu cookies súhlas.

Zatvoriť