Zmena farby auta

Zmena farby auta a úradné povinnosti

Trvalú zmenu farby vozidla je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Pri zmene farby vozidla je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii
  vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • pri zmene farby sa predkladá aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“. V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €.
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

TIP: Pri prepise auta respektíve pri prihlásení auta musíte predložiť bielu kartu a doklad o zaplatení PZP. Na tomto odkaze si môžete vypočítať naraz cenu PZP z 9-tich poistovieň a vybrať si tú najlepšiu ponuku.
Žiadosť pri ohlasovaní zmeny farby auta (Žiadosť je potrebné si vytlačiť obojstranne) :

Zmena_farby_auta.pdf

 

Zmena farby auta

zdroj:minv.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíťe s používaním Cookies. Viac informácii

Nastavenie cookies na tejto stránke je nastavené na "Povoliť cookies". aby Vám návšteva tejto stránky priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Keď budte ďalej pokračovať pri používaní tohto webu bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknutím na "Súhlasím", dávate k spracovaniu cookies súhlas.

Zatvoriť