Wüstenrot poisťovňa – Povinné zmluvné poistenie

Wüstenrot poisťovňa, a.s. je spoločnosť pôsobiaca na Slovensku už od roku 1994, vtedy ešte prostredníctvom spoločnosti Univerzálna banková poisťovňa. Patrí do nemecko-rakúskej finančnej skupiny Wüstenrot.

Wüstenrot poisťovňa v máji 2004 revolučnú novinku. Ako prvá zaviedla na slovenský trh povinného zmluvného poistenia kategorizáciu automobilov podľa výkonu motora.

Porovnať ceny PZP pre moje vozidlo

Limity krytia

 • 5 000 000 € za škodu, ktorá vznikla na zdraví a nákladoch pri usmrtení, a to bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
 • 1 000 000 € za škodu, ktorá vznikla poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, a to bez ohľadu na počet poškodených, za účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov z povinného zmluvného poistenia a za ušlý zisk.

Zľavy a výhody poistenia

 • Jednoduchý a prehľadný sadzobník– okamžite zistíte kategóriu pre vaše vozidlo a výšku vášho poistného.
 • Vernostné zľavy pre klientov Wüstenrot poisťovne alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne vo výške 5 alebo 10 % podľa počtu uzavretých zmlúv.
 • Poistenie prívesu už za 9 euraž do hmotnosti 3 500 kg len vo Wüstenrot poisťovni. Stačí, ak máte u nás Povinné zmluvné poistenie na motorové vozidlo.
 • Nadštandardné asistenčné služby pre každého zadarmo.
 • Bonus 5 % – zľava pre klientov bez poistnej udalosti ako dodatočná zľava nad rámec uplatňovaných zliav.
 • Aj pre motocykle s výhodnou sadzbou podľa výkonu motora.

Pripoistenia

 • Úrazové pripoistenie AUTO I (pripoistenie osôb prepravovaných poisteným vozidlom). Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti úrazom osôb prepravovaných poisteným vozidlom / motocyklom uvedeným v poistnej zmluve.
  • Poistná suma: 35 000 €
  • Ročné poistné: 34€
 • Úrazové pripoistenie AUTO II (pripoistenie osôb prepravovaných vo vozidle vedenom poistenou osobou). Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti úrazom osôb prepravovaných poisteným vozidlom / motocyklom uvedeným v poistnej zmluve.
  • Poistná suma závisí od kategórie vozidla, ktoré poistený vodič riadi v čase vzniku poistnej udalosti.
  • Poistná suma pre vozidlá kategórie M1 alebo N1: 35 000 €
  • Poistná suma pre vozidlá kategórie L (motocykle alebo štvorkolky): 10 000 €
  • Ročné poistné: 44€
 • Úrazové pripoistenie AUTO I + II – Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti úrazom osôb prepravovaných poisteným vozidlom / motocyklom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy a / alebo osôb prepravovaných vo vozidle / motocykli vedenom poistenou osobou.
  • AUTO I: 35 000 €
  • AUTO II:
   • Poistná suma pre vozidlá kategórie M1 alebo N1: 35 000 €
   • Poistná suma pre vozidlá kategórie L (motocykle alebo štvorkolky): 10 000 €
  • Ročné poistné: 54€
 • Pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ – právna ochrana a presadzovanie oprávnených právnych záujmov poistenej osoby v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla, ktorého evidenčné číslo vozidla je uvedené v poistenej zmluve a poistenej osoby vodiča pri vedení akéhokoľvek motorového vozidla v trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody.
Asistenčné služby na území Slovenskej republiky a Českej republiky
 1. Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade dopravnej nehody
 2. Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade poruchy
 3. Pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade dopravnej nehody
 4. Pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade poruchy
 5. Krádež vozidla
 6. Strata kľúčov od vozidla
 7. Zámena paliva v nádrži vozidla, vyčerpanie paliva
 8. Defekt pneumatiky vozidla
 9. Pomoc pri zdokumentovaní dopravnej nehody
Asistenčné služby v prípade poistnej udalosti, ktorá vznikla v zahraničí
 1. Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade dopravnej nehody
 2. Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade poruchy
 3. Pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade dopravnej nehody
 4. Pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade poruchy
 5. Krádež vozidla
 6. Strata kľúčov od vozidla
 7. Zámena paliva v nádrži vozidla, vyčerpanie paliva
 8. Defekt pneumatiky vozidla
 9. Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
 10. Vyradenie vozidla z evidencie a jeho zošrotovanie
 11. Zaistenie náhradných dielov pre opravu
 12. Finančná tieseň poisteného
 13. .Cesta náhradného vodiča k vozidlu
 14. Odovzdanie odkazu blízkej osobe

Wüstenrot PZP

Zdroj: https://www.wuestenrot.sk/povinne-zmluvne-poistenie/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíťe s používaním Cookies. Viac informácii

Nastavenie cookies na tejto stránke je nastavené na "Povoliť cookies". aby Vám návšteva tejto stránky priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Keď budte ďalej pokračovať pri používaní tohto webu bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknutím na "Súhlasím", dávate k spracovaniu cookies súhlas.

Zatvoriť