Groupama poisťovňa, a.s. – Povinné zmluvné poistenie

Spoločnosť Groupama vznikla vo Francúzku koncom 19. storočia.  Skupina Groupama pôsobí na Slovensku od roku 2009 ako Groupama poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Patrí medzi univerzálne poisťovne.

Povinné zmluvné poistenie uzatvorené v Grupama kryje škody, ktoré spôsobíte vedením svojho motorového vozidla iným ale aj pomoc pre Vás v ťažkých situáciách. PZP si môžete uzatvoriť na všetky typy motorových vozidiel s evidenčným číslom vozidla, napríklad osobné automobily, motocykle, trojkolky, ťahače, návesy, pojazdné pracovné stroje ale aj niektoré špeciálne motorové vozidla bez evidenčného čísla.

Výpočet ceny PZP pre Vaše vozidlo

Informácie o povinnom zmluvnom poistení

 • V poisťovni Groupama môžete platiť za poistenie ročne, polročne alebo štvrťročne.
 • Žiadna spoluúčasť na vyplácaní škody.
 • Veľa bonusov.

Limity poistného plnenia:

 • 5 000 000 eur (za škodu na zdraví, nákladov pri usmrtení ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených)
 • 1 000 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených)

Asistenčné služby

Asistenčné služby dostupné nonstop 24 hodín denne, v cene PZP. Zabezpečí Vám pomoc v prípade nehody, poruchy ale aj defektu Vášho vozidla. V asistenčných službách je zahrnuté:

 • Príjazd technika do 90 minút od overenia nároku na poskytnutie služby na území Slovenskej republiky. V prípade, ak by ste čakali viac ako 90 minút dostanete odškodné vo výške 20€ na nákup pohonných hmôt.
 • V prípade poruchy alebo defektu vozidla, Vám bude zabezpečená oprava na mieste respektíve odťah vozidla a prepravu cestujúcich do najbližšieho servisu, v prípade, ak nie je možné závadu vozidla vyriešiť na mieste.
 • V prípade odcudzenia Vášho vozidla alebo ak oprava vozidla trvá viac ako 8 hodín, je pre Vás zabezpečené ubytovanie alebo doprava do miesta Vášho bydliska (prípadne iného miesta).
 • Poskytnutie právneho zastúpenia alebo poradenstva v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.

Zľavy a bonusy

 • 10% zľava pre rodičov detí do 15 rokov.
 • Zľava do výšky 15% za bezškodový priebeh.
 • 10% zľava, ak máte v tejto poisťovni uzatvorené aj iné poistenie.
 • Ak máte účet v OTP Banke Slovensko, a. s., máte nárok na zľavu 5%.
 • Pri zaplatení poistenia na rok dopredu, 5% zľava.
 • Podľa miesta bydliska, zľava do výšky až 25% (menšie mestá a vidiek sú zvýhodnené).
 • V cene poistenie je započítané aj úrazové poistenie.
 • Neuplatňuje sa amortizácia.
 • Škody pre osobné motorové vozidlá poisťovňa Groupama uhrádza podľa cien nových náhradných dielov bez zohľadnenia ich opotrebenia.

PZP Groupama

Zdroj: https://www.groupama.sk/sk/produkty/poistenie_motorvych_vozidiel/povinne_zmluvne_poistenie.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *