Povinné zmluvné poistenie od Generali Poisťovne

Generali poisťovňa , a. s. je jedna z najdlhšie pôsobiacich zahraničných poisťovní na Slovensku. Patrí pod poisťovaciu skupinu Generali CEE Holding, ktorá sa nedávno stala materskou spoločnosťou Genertel-u a Európskej cestovnej poisťovne.

Poisťovňa Genrali ponúka povinné zmluvné poistenie pod názvom Automatik v dvoch variantoch. Klient má k dispozícii na výber základný limit krytia s názvom PZP AUTOMATIK Štandard s výškou krytia 5,0 mil. € na škody na zdraví i pri usmrtení a 1,0 mil. € na škody na majetku a ušlom zisku alebo rozšírený limit krytia s názvom PZP AUTOMATIK Plus s výškou krytia 6,0 mil. € na škody na zdraví i pri usmrtení a 6,0 mil. € na škody na majetku a ušlom zisku.

Porovnať ceny PZP pre moje vozidlo

Pri dojednaní nadštandardného krytia PLUS si zdarma vyberiete jedno zo štyroch rizík havarijného poistenia podľa vlastného výberu:

 • Živel – kryje poškodenie vozidla v prípade nepredvídateľnej živelnej udalosti. To znamená v prípade škody spôsobenej požiarom, krupobitím, záplavou, povodňami, pádom stromu, zosuvom pôdy pádom lavíny. Poistná suma je stanovená na 3000 eur. Spoluúčasť je stanovená na 5 % poistného plnenia, minimálne vo výške 100 €.
 • Výtlk – kryje poškodenie (zničenie) pneumatík a diskov v dôsledku zlého stavu vozovky na území Slovenskej republiky. Poistná suma je stanovená na 1 000 €. Spoluúčasť je stanovená na 10 % poistného plnenia.
 • Úraz – pripoistenie všetkých dopravovaných osôb. Kryje riziko smrti, trvalých následkov a dávok nevyhnutného liečenia zranený. Poistná suma je stanovená na 3 000 € pre smrť úrazom, 3 000 € pri trvalých následkoch spôsobených úrazom a 500 € pri dávkach nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom. Možnosť dojednať 1- alebo 2-násobok poistných súm.
 • Nové diely za staré – Predmetom poistenia tohto doplnkového poistenia je rozdiel medzi celkovými nákladmi na opravu vozidla a poistným plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej udalosti. Poistná suma je stanovená na 2 000 €. Spoluúčasť sa neuplatňuje.

Ostatné havarijne pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu:

 • Čelné sklo – pripoistenie voči poškodeniu čelného skla v prípade vandalizmu, živelnej pohromy, havárie, odcudzenia (aj odleteného kamienka). Spoluúčasť je stanovená na 10 % poistného plnenia
 • Krádež – Poistné krytie sa vzťahuje na motorové vozidlo a na jeho súčasti. Poistná suma je stanovená na 4 000 € max. Spoluúčasť je stanovená na 5 % poistného plnenia, min. vo výške 100 €.
 • Stret so zverou – Pripoistenie kryje poškodenia v prípade stretu s akoukoľvek zverou, domácou i divou na území Slovenskej republiky. Poistná suma je stanovená na 4 000 €. Spoluúčasť je stanovená na 5 % poistného plnenia, min. vo výške 100 €.
 • Asistenčné služby:
  • PREMIUM – Praktické asistenčné služby so spoľahlivým krytím aj v zahraničí. Limit krytia až 2000 EUR.
  • Klasik – ZADARMO – Praktické asistenčné služby zabezpečia asistenciu v nepredvídateľných situáciách a poskytnú pomoc pri poistnej udalosti. Klientom sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni a k poisteniu auta sú ZADARMO.

Zvýhodnené ceny poistenia:

 • Pre skúsených vodičov – rozhoduje vek vodiča.
 • Pre nové autá.
 • Zľava pre autá, ktoré sú staršie ako dvanásť rokov.
 • Zvýhodnená cena pre vybrané značky a modely áut.
 • Pre držiteľov vozidiel z menších miest a obcí.

Výhody poistenia:

 • Online hlásenie a sledovanie stavu riešenej poistnej udalosti na webe.
 • Asistenčné služby nonstop 24/7.
 • Aplikácia pre mobilné telefóny pre nahlásenie dopravnej nehody.
 • Plnenie bez odpočítania amortizácie.
 • Nadštandardné limity poistného krytia bez navýšenia poistného.

pzp Generali

Zdroj: https://www.generali.sk/sk/pre-obcanov/auto-poistenie/pzp/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíťe s používaním Cookies. Viac informácii

Nastavenie cookies na tejto stránke je nastavené na "Povoliť cookies". aby Vám návšteva tejto stránky priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Keď budte ďalej pokračovať pri používaní tohto webu bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknutím na "Súhlasím", dávate k spracovaniu cookies súhlas.

Zatvoriť