Povinné zmluvné poistenie od poisťovne AXA

Poisťovňa AXA ponúka PZP pre osobné a ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony a maximálnym počtom 9 sedadiel. K PZP si môžete dojednať aj poistenie prívesných vozíkov za osobné automobily do celkovej hmotnosti 750 kg vrátane obytných.

Na rozdiel od väčšiny ostatných poisťovní, AXA poisťovňa nezaraďuje vozidlá do kategórií podľa objemu, ale podľa výkonu motora, veku a trvalého bydliska držiteľa vozidla, značky a modelu vozidla.

Porovnať ceny PZP pre moje vozidlo

Poistné balíčky povinného zmluvného poistenia AXA

 • PZP PLUS:
  • 2 500 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených)
  • 5 000 000 eur (za škodu na zdraví, nákladov pri usmrtení ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených)
  • pripoistenie úrazu vodiča s limitom 10/5 tis. €
  • bez spoluúčasti
 • PZP MAXI
  • 7 000 000 eur (za škodu na zdraví, nákladov pri usmrtení ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených)
  • 5 000 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených)
  • pripoistenie úrazu vodiča s limitom 20/10 tis. €
  • pripoistenie batožiny s limitom 500 €
  • pripoistenie náhradného vozidla na 3 dni
  • pripoistenie vlastnej totálnej škody s limitom 5 tis. €

Zľavy a bonusy:

 1. V prípade ročnej platby zľava 10%.
 2. Bonusy za bez škodný priebeh. Výška bonusu sa udáva v %.
 3. V prípade, že máte uzatvorenú inú zmluvu, získate 5 % zľavu z poistenia.
 4.  V prípade online uzatvorenia získavate 10 % zľavu.

K PZP od poisťovne AXA je možné uzavrieť až 8 rôznych druhov pripoistení, ktoré je možné ľubovoľne kombinovať.:

 • Úrazové pripoistenie – pripoistenie prevážaných osôb. Limit pre plnenie trvalých následkov si môžete zvoliť sami. Rozmedzie limitu je od 4 000 po 200 000€. Limit pre smrť úrazom je potom polovica zvoleného limitu plnenia pre trvalé následky. V rámci balíčku PZP PLUS je limit pre trvalé telesné poškodenie 10 000€ a rovnako aj smrť následkom úrazu 10 000€. Limitom PZP PRÉMIUM je 20 000€ pre trvalé telesné poškodenie a zároveň aj pre smrť následkom úrazu.
 • Pripoistenie náhradného vozidla – pokrytie náhrad za prenájom náhradného vozidla v dobe opravy poisteného vozidla v dôsledku poškodenia následkom dopravnej nehody do výšky celkového limitu 400 €, maximálne na 10 dní. Toto pripoistenie je súčasťou balíčku PZP PRÉMIUM s maximálnym limitom 120€ po dobu 3 kalendárnych dní.
 • Pripoistenie batožiny – Pripoistenie pre prípad zničenia batožiny v dôsledku živelnej udalosti, poškodenia, zničenia alebo straty pri dopravnej nehode, krádeže alebo lúpežným prepadnutím. Vzťahuje sa na batožinu a veci osobnej potreby, ktoré sú v danej chvíli vo vozidle, prípadne sú umiestnené v strešnom boxe. Do batožiny spadá aj detská autosedačka pre dieťa žijúce v spoločnej domácnosti poistníka či poisteného.
 • Pripoistenie skiel – Pripoistenie platí pre všetky sklá na aute. Limit poistného krytia je v 3 variantoch:
  • 400€
  • 800€
  • 1200€
 • Pripoistenie poškodenia a stretu so zverou – V prípade poškodenia alebo zničenia poistného vozidla stretom so zverou. Do tohto pripoistenia sa počíta aj poškodenie zverou zaparkovaného vozidla. Maximálny limit plnenia je 5 000 €. Uzatvára sa so spoluúčasťou 80 € na každej poistnej udalosti. V prípade opravy v zmluvnom servise sa znižuje o čiastku 40 €.
 • Živelné pripoistenie – Pre prípad poškodenia vozidla živelnou udalosťou. Maximálny limit plnenia je 5 000 €. Uzatvára sa so spoluúčasťou 80 € na každej poistnej udalosti. V prípade opravy v zmluvnom servise sa znižuje o čiastku 40 €.
 • Pripoistenie odcudzenia a vandalizmu – Maximálny limit plnenia je 5 000 €. Uzatvára sa so spoluúčasťou 80 € na každej poistnej udalosti. V prípade opravy v zmluvnom servise sa znižuje o čiastku 40 €.
 • Pripoistenie asistencie MAX – Pripoistenie je súčasťou havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia.

Info a kontakt

AXA pojišťovna a.s.
Laurinská 18
Bratislava 811 01

Tel.: 02 2929 2929
Tel. (zo zahraničia): +421 2 2929 2929
E-mail: info@axa.sk

PZP AXA

Zdroj: https://www.axa.sk/produkty/auto/povinne-zmluvne-poistenie

 

Povinné zmluvné poistenie od poisťovne AXA
4.9 (97.5%) 8 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *